Põhitoimingud

Alustamise/peatamise nupp

Vajutage videorežiimis salvestamise alustamiseks alustamise/peatamise nuppu. Salvestamise lõpetamiseks vajutage seda uuesti.

Vajutage fotorežiimis ühe pildi tegemiseks alustamise/peatamise nuppu.

Alla/INFO alla-nupp / infonupp

Iga Alla/INFO alla-nupu / infonupu vajutus muudab kuvatavat infot.

Järgmised näidiskuvad kuvatakse video salvestamisel.

Ühendus/mitmikpääs ühenduse/mitmikjuurdepääsu nupp

Kuvab juhtmeta andmeside funktsioonid.

Nupu Ühendus/mitmikpääs saab siduda ka sageli kasutatavatele videorežiimi funktsioonidele. Selle nupu määrangute menüü kuvamiseks vajutage ja hoidke video salvestuskuvas nuppu all.

  • Vajutage selle seadistamiseks nuppu Kiirvalik/määrang.
  • Taasesituse ajal saate saata pilte nutitelefoni või tahvelarvutisse (ühise nimetusega “nutitelefonid”), mis on ühendatud kaameraga üle Wi-Fi, kui vajutate nuppu Ühendus/mitmikpääs. Valige pildid klahvidega Vasakule-klahvParemale-klahv, seejärel vajutage nuppu Kiirvalik/määrang.

Hoiatus

  • Nupule Ühendus/mitmikpääs määratud funktsioonid ei pruugi olla osades võtterežiimides saadaval. Sellisel juhul kuvatakse nupu Ühendus/mitmikpääs vajutamisel sõnum, mis annab teada, et see pole saadaval.

Signaaltuli

Signaaltuli tähistab kaamera olekut.

Värv Signaaltule olek Kaamera olek
Roheline Lülitatud sisse
  • Piltide salvestamine mälukaardile või piltide lugemine kaardilt
Vilgub aeglaselt
  • Ekraan väljas
Vilgub
  • Videote salvestamine mälukaardile või videote lugemine kaardilt
  • Andmeedastus üle Wi-Fi
Oranž Lülitatud sisse
  • USB kaudu laadimine
Vilgub
  • USB-laadimise tõrge