Kujutisestabilisaatori määrangud

Saate vähendada kaameravärina mõju salvestatud videotele.

Hoiatus

 • Määrake funktsiooni [Võtted: VideoAuto level/Võtted: Video automaatne lood] olekuks [Disable/Keela].
 1. Valige [Võtted: VideoDigital IS/Shooting: Movie digitaalne kujutisestabilisaator].

 2. Tehke valik.

  • Off (Väljas) (Kujutisestabilisaatori määrang on väljas.)

   Kujutisestabiliseerimist ei kasutata.

  • On (Sees) (Kujutisestabilisaatori määrang on sees.)

   Kaameravärinat korrigeeritakse. Pilti suurendatakse veidi.

  • Enhanced (Täiustatud) (Kasutatakse täiustatud kujutisestabiliseerimist.)

   Võrreldes määranguga [On/Sees] korrigeeritakse tugevamat kaameravärinat. Pilti suurendatakse rohkem.

Hoiatus

 • Osade video salvestusformaadi määrangutega on video digitaalse kujutisestabilisaatori mõju väiksem.
 • Kui kasutate statiivi, siis soovitame määrata olekuks [Off/Väljas].
 • Sõltuvalt võtteobjektist ning võttetingimustest võib seoses digitaalse kujutisestabilisaatori mõjuga olla võtteobjekti hägusus rohkem märgatav (võtteobjekt paistab korraks olevat fookusest väljas).
 • Digitaalse kujutisestabilisaatori määranguga (mis suurendab pilti) paistab pilt teralisem. Müra, valged punktid jne võivad olla rohkem märgatavad.