Veakoodid

  • (1) Vea number
  • (2) Põhjus ja lahendused

Tõrke tekkimisel ilmub kaamera ekraanile veateade. Järgige ekraanil olevaid juhiseid.

Kui probleem ei lahene, siis kirjutage veakood (Err xx) üles ning pöörduge hooldusteenuse pakkuja poole.