Veaotsingu juhised

Kaamera probleemi ilmnemisel vaadake kõigepealt neid veaotsingu juhiseid. Kui veaotsingu juhiste abil õnnestu probleemi lahendada, siis võtke ühendust lähima Canoni hoolduskeskusega.

Toitega seotud probleemid

Kaamerat ei saa laadida.

 • Probleemide korral laadimisega vt. Kaamera laadimine.
 • Kui laadimine ei alga, siis võib olla tekkinud seesmine tõrge. Kaamera sundväljalülitamiseks hoidke nuppe MENU ja Toide korraga 8 sekundit all. Oodake hetk, enne kui lülitate kaamera nupu Toide abil uuesti sisse.

Kaamerat ei aktiveerita sisselülitamisel.

 • Laadige kaamerat ().

Signaaltuli põleb või vilgub kui kaamera on väljalülitatud.

 • Signaaltuli jääb põlema või vilgub kaamera väljalülitamisel, kui kaardile salvestatakse pilti. Toide lülitub välja pärast pildi salvestamise lõpetamist automaatselt.

Aku ei pea kaua vastu.

 • Soovitame kasutada kaamerat täislaetud akuga ().
 • Järgmised toimingud vähendavad aku kasutusaega ning võimalike võtete arvu.

  • Pikkade videote salvestamine
  • Juhtmeta andmeside funktsioonide kasutamine

Kaamera lülitub ise välja.

 • Aktiveeriti energiasäästufunktsioon ().

Võtetega seotud probleemid

Pildistada ja pilte salvestada ei saa.

 • Kontrollige, et kaart oleks nõuetekohaselt sisestatud ().
 • Kui kaart on täis, vahetage kaart välja või kustutage sellelt vaba mälumahu tekitamiseks tarbetud pildid (, ).

Kaarti ei saa kasutada.

Pildid ei ole teravad või on hägusad.

 • Kaameravärina vältimiseks vajutage alustamise/peatamise nuppu õrnalt ().

Võtteobjektid paistavad salvestamisel moonutatud.

 • Kui liigutate kaamerat vasakult paremale (panoraamimine) või jäädvustate liikuvat objekti, siis võib pilt paista moonutatud.

Video salvestamise ajal kuvatakse valge ikoon [Ülekuumenemise piirang] või punane ikoon [Ülekuumenemise piirang (punane)].

 • Tähistab, et kaamera seesmine temperatuur on liiga kõrge. Lisateabe saamiseks vaadake lõiku "Hoiatusindikaatorite kuvamine video salvestamisel" ().

Video salvestamisel kuvatakse punane ikoon Punane temperatuurihoiatus.

 • See ikoon tähistab, et kaamera seesmine temperatuur on liiga kõrge. Kui kuvatakse punane ikoon [Punane temperatuurihoiatus], siis annab see teada, et video salvestamine peatub varsti automaatselt.

Video salvestamine peatub iseenesest.

 • Kui kaardi kirjutuskiirus on aeglane, võib video salvestamine automaatselt seiskuda. Lisateavet videote salvestamiseks sobilike kaartide kohta leiate lõigust Video salvestamiseks sobilikud kaardid. Kaardi salvestuskiiruse kontrollimiseks vaadake tootja veebilehekülge jne.
 • Kui kaard salvestus- või lugemiskiirus tundub aeglane, siis vormindage kaart ().
 • Video salvestamine peatub automaatselt 1 h möödumisel.

Video salvestamisel kujutis vilgub või kaadrisse tekib horisontaalseid triipe.

 • Vilkumine, horisontaalsed triibud (müra) või korrapäratu säri võivad video salvestamise ajal olla põhjustatud luminofoorvalgustitest, LED-lampidest või teistest valgusallikatest. Samuti võidakse salvestada muudatused särituses (heleduses) või värvitoonis.

Video salvestamise ajal ei saa fotosid teha.

 • Video salvestamise reĹžiimis ei saa fotosid pildistada. Peatage video salvestamine enne fotode pildistamist.

Probleemid juhtmeta funktsioonidega

Nutitelefoniga ei saa siduda.

 • Kasutage nutitelefoni, mis ühildub standardiga Bluetooth Specification Version 4.2 või uuemaga.
 • Lülitage nutitelefoni seadete menüüst Bluetooth sisse.
 • Arvestage, et kaameraga sidumine pole võimalik nutitelefoni Bluetoothi seadete kuvast. Installige nutitelefoni spetsiaalne rakendus Camera Connect (tasuta saadaval) ().
 • Eelnevalt seotud nutitelefoni sidumine pole võimalik kui nutitelefoni on jäänud teise kaamera registreeritud sidumisinfo. Sellisel juhul eemaldage nutitelefoni Bluetooth-määrangute alt kaamera registreering ning proovige uuesti siduda ().

Toimingud, näiteks võtted ja taasesitus, ei ole võimalikud.

 • Kui Wi-Fi-ühendus on loodud, siis ei pruugi olla teatud toimingud, näiteks pildistamine ja taasesitus, võimalikud. Katkestage Wi-Fi-ühendus ning proovige toimingut uuesti teha.

Nutitelefoniga ei ole võimalik uuesti ühendust luua.

 • Uuesti ühendamine ei pruugi olla võimalik, isegi sama kaamera ja nutitelefoni kasutamisel, kui muutsite määranguid või valisite teised määrangud. Sellisel juhul kustutage nutitelefonis Wi-Fi-määrangute alt kaamera ühendusmäärangud ning seadistage ühendus uuesti.
 • Ühendust ei saa luua kui rakendus Camera Connect töötab ühenduse määrangute ümberseadistamise ajal. Sellisel juhul väljuge hetkeks rakendusest Camera Connect ning seejärel taaskäivitage see.

Probleemid toimingutel

Kaameratoimingutel tekib juhuslikke tõrkeid. Nupud ei reageeri.

 • Tekkinud võib olla seesmine tõrge. Kaamera sundväljalülitamiseks hoidke nuppe Menüü ja Toide korraga 8 sekundit all. Oodake hetk, enne kui lülitate kaamera nupu Toide abil uuesti sisse.

Probleemid ekraaniga

Võttekuupäev ja -kellaaeg on valed.

 • Kontrollige kas määratud on õige kuupäev ja kellaaeg ().
 • Kontrollige ajavööndit ja suveaega ().

Taasesituse probleemid

Fotosid ja videosid ei saa taasesitada.

 • Kaamera ei pruugi suuta esitada teise kaameraga salvestatud pilte.
 • Arvutis töödeldud videosid ei saa selle kaameraga esitada.

Video taasesituse ajal on kuulda mehaanilisi helisid või kaameratoimingute helisid.

 • Kui teete video salvestamisel kaameratoiminguid, siis võib kaamera mikrofon salvestada nende toimingute heli videosse.

Video peatub hetkeks.

 • Säritaseme märkimisväärne muutus video salvestamisel võib põhjustada salvestamise ajutise peatumise, kuni heledustase stabiliseerub.