Taasesitus televiisoris

Kui ühendate kaamera eraldi müüdava HDMI-kaabli abil televiisoriga, siis saate taasesitada jäädvustatud videosid ja fotosid televiisoris.

Kui televiisori ekraanil ei kuvata pilt, siis kontrollige kas määrang [Seadistamine: Video system/Seadistamine: Videosüsteem] on seatud õigesti olekusse [For NTSC/NTSC jaoks] või [For PAL/PAL jaoks] (sõltuvalt televiisori videostandardist).

 1. Ühendage HDMI-kaabel kaameraga.

  • Sisestage HDMI-kaabel kaamera HDMI micro OUT-liidesesse.
 2. Ühendage HDMI-kaabel televiisoriga.

  • Ühendage HDMI-kaabel kaamera televiisori HDMI IN-liidesega.
 3. Lülitage televiisor sisse ja valige signaaliallikaks ühendatud liides.

 4. Lülitage kaamera sisse.

 5. Vajutage nuppu Taasesitus.

  • Pilte kuvatakse nüüd televiisoris ning kaamera ekraanil ei kuvata midagi.
  • Pildid kuvatakse automaatselt optimaalse lahutusega vastavalt ühendatud televiisori ekraanile.

Hoiatus

 • Reguleerige video helitugevust televiisori abil. Helitugevust ei saa reguleerida kaamerast.
 • Enne kaamera ja televiisori vahelise kaabli ühendamist lülitage kaamera ja televiisor välja.
 • Sõltuvalt televiisorist võib osa kujutist jääda ekraanilt välja.
 • Ärge ühendage mõne teise seadme väljundit kaamera HDMI micro OUT-liidesega. See võib põhjustada rikkeid.
 • Osades televiisorites ei pruugita ühildamatuse tõttu pilti kuvada.
 • Piltide kuvamise alustamine võib võtta veidi aega. Viite vältimiseks määrake [Seadistamine: HDMI resolution/Set-up: HDMI eraldusvõime] olekusse [1080p] ().
 • Kui kaamera on ühendatud televiisoriga ning ekraan on lülitatud välja, siis puuteekraani toiminguid ei saa teha.