Toite sisselülitamine

  • Vajutage kaamera sisselülitamiseks nupule Toide. Kaamera väljalülitamiseks vajutage seda uuesti.

Kasutajaliidese keele muutmine

Esmakordsel käivitumisel kuvatakse keele valiku menüü.

Kasutajaliidese keele muutmiseks vt. Keel.

Kuupäeva, kellaaja ja ajavööndi määramine

Kui kaamera sisselülitamisel kuvatakse kuupäeva/kellaaja/ajavööndi määramise menüü, siis vt. Kuupäev/kellaaeg/ajavöönd.

Videosüsteemi muutmine

Videosüsteemiks on määratud NTSC.

Kui teie piirkonna TV-videosüsteemiks on PAL, siis muutke selleks PAL.

Videosüsteemi muutmiseks vt. Videosüsteem.

Aku laetuse taseme indikaator

Aku laetuse taseme indikaator kuvatakse, kui kaamera lülitatakse sisse.

Aku laetuse tase 3 Aku laetuse tase on piisav.
Aku laetuse tase 2 Aku laetuse tase on madal, aga kaamerat saab ikka kasutada.
Aku laetuse tase 1 Aku saab peagi tühjaks (vilgub).
Aku laetuse tase 0 Laadige akut.

Märkus

  • Järgmiste toimingute tegemine tühjendab akut kiiremini.
    • Wi-Fi-funktsiooni või Bluetooth-funktsiooni kasutamine.
  • Tegelikel võttetingimustel võib saadaolev salvestusaeg olla lühem.
  • Madala temperatuuriga keskkonnas ei pruugi pildistamine olla võimalik isegi piisava aku laetuse tasemega.