Kustutuskaitse seadmine

Saate kaitsta tähtsaid pilte kogemata kustutamise eest.

Hoiatus

 • Kaardi vormindamine () kustutab ka kõik kustutuskaitsega pildid.

Märkus

 • Kustutuskaitsega pilti ei saa kaamera kustutustoiminguga kustutada. Kustutuskaitsega pildi kustutamiseks peate esmalt kaitse tühistama.
 • Kõigi piltide kustutamisel () jäävad ainult kustutuskaitsega pildid alles. Nii saate hõlpsalt kõik tarbetud pildid korraga kustutada.

Pildile kustutuskaitse seadmine

 1. Valige [Taasesitus: Protect images/Taasesitus: Kustutuskaitse].

 2. Valige [Select images/Vali pildid].

 3. Valige kaitstav pilt.

  • Kasutage kaitstava pildi valimiseks klahve Vasakule-klahv Paremale-klahv.
 4. Seadke kustutuskaitse.

  • Vajutage valitud pildi kaitsmiseks nuppuKiirvalik/määrang, pärast mida kuvatakse pildi ülaservas ikoon [Kustutuskaitse] (1).
  • Kustutuskaitse tühistamiseks ning ikooni [Kustutuskaitse] eemaldamiseks vajutage nuppu Kiirvalik/määrang uuesti.
  • Mõne teise pildi kaitsmiseks korrake punktide 3 ja 4 juhiseid.

Kaitstavate piltide vahemiku valimine

Pildiregistri kuvamisel saate määrata vahemiku esimese ja viimase pildi ning määrata vahemiku piltidele kustutuskaitse.

 1. Valige [Select range/Vahemiku valimine].

  • Valige menüüst [Taasesitus: Protect images/Playback: Kustutuskaitse] valik [Select range/Vahemiku valimine].
 2. Määrake piltide vahemik.

  • Valige esimene pilt (alguspunkt).
  • Järgmisena valige viimane pilt (lõpp-punkt). Määratud vahemiku piltidele seatakse kustutuskaitse ning kuvatakse ikoon [Kustutuskaitse].
  • Rohkemate piltide kaitsmiseks korrake punkti 2 juhiseid.

Kausta või mälukaardi kõigi piltide kaitsmine

Kausta või mälukaardi kõigile piltidele saab seada kustutuskaitse korraga.

 • Kui valite menüüst [Taasesitus: Protect images/Playback: Kustutuskaitse] valiku [All images in folder/Kõik kaardi pildid] või [All images on card/Kõik kaardi pildid], siis lisatakse kustutuskaitse kõikidele kausta või kaardi piltidele.
 • Kustutuskaitse tühistamiseks valige [Unprotect all images in folder/Tühista kausta kõikide piltide kustutuskaitse ] või [Unprotect all images on card/Tühista kaardi kõikide piltide kustutuskaitse].