Üldised video salvestamise ettevaatusabinõud

Juhiste kuva enne video salvestamist

Kaamera käivitumisel, pärast määrangute reguleerimist või muudes olukordades võidakse kuvada juhised.

Juhistes võidakse anda teada, et kaamera sisemus võib praeguste määrangutega salvestamisel muutuda kuumaks ning kui jätkate salvestamist, siis võib kaamera lülituda automaatselt välja.

Kui salvestate pikema aja jooksul, siis kaaluge juhistes mainitud määrangute muutmist, et saaksite salvestada ilma juhiseid kuvamata.

Kui eelistate salvestada ilma määranguid muutmata, siis arvestage hoiatusindikaatoritega, mida võidakse salvestamisel kuvada.

Hoiatusindikaatorite kuvamine video salvestamisel

Kaamera seesmise temperatuuri suure tõusu puhul video salvestamisel kuvatakse 10-tasemeline indikaator (1).

Kui seesmine temperatuur tõuseb, siis indikaatori tase laieneb paremale. Taseme tõusu kiirus sõltub võttetingimustest. Tasemed 1–7 on tähistatud valgelt, kuid kui temperatuur jõuab tasemeni 8, siis värv muutub.

Kui jätkate pärast indikaatori jõudmist oranžiga tähistatud tasemeni 9, siis [Punane temperatuurihoiatus] vilgub punaselt. Vilkuv ikoon tähendab, et kaamera lülitub varsti automaatselt välja.

Kui jätkate salvestamist ikooni vilkumisel, siis kuvatakse teade ning kaamera lülitub automaatselt välja.

 • Järjestikune salvestamine

  Samade määrangutega salvestamise jätkamiseks jätke kaamera välja lülitatuks ning laske sellel maha jahtuda. Arvestage, et salvestamise jätkamisel võib kaamera uuesti üle kuumeneda.

Hoiatusikoon madala temperatuuriga kokkupuutel tekkivate põletuste kohta

Kui kaamera läheb voogesituse ajal või välistesse seadmetesse väljastusel kuumaks, siis kuvatakse [Kõrge temperatuur]. Madala temperatuuri põletuste vältimiseks ärge puudutage sellisel juhul kaamerat pikalt.

 • Kaamera võib lülituda automaatselt välja, kui andmesideühendus või ühendus välise seadmega kaob.

Teised ettevaatusabinõud

Hoiatus

 • Ettevaatusabinõud video salvestamisel

 • Ärge suunake kaamerat intensiivse valgusallika, näiteks päikese või tugeva valgusjõuga valgusti, suunas. See võib vigastada kaamera kujutisesensorit või seesmisi osi.
 • Kui salvestate peente detailidega stseene, siis võib tekkida muaree-efekt või värvid võidakse jäädvustada valesti.
 • Kui määratud on [Automaatne valge tasakaal] või [Automaatne: valge prioriteet] ning video salvestamisel ISO-valgustundlikkus või avaarv muutuvad, siis võib ka valge tasakaal muutuda.
 • Kui salvestate videot luminofoor- või LED-lambi valguses, siis võib pilt vilkuda.
 • Suured avaarvud võivad pikendada teravustamiseks kuluvat aega või takistada täpset teravustamist.
 • Iseteravustamine video salvestamisel võib põhjustada järgmisi probleeme: märkimisväärne ajutine teravuse kadu, video heledustaseme muudatuste salvestamine videosse, video salvestamise ajutine peatamine või objektiivihelide salvestamine videosse.
 • Vältige kaamera mikrofoni katmist sõrmedega või muude esemetega.
 • HDMI-kaabli ühendamine või lahutamine video salvestamise ajal lõpetab salvestamise.
 • Vajadusel vaadake ka lõiku Üldised ettevaatusabinõud fotode salvestamisel.
 • Kaamera võib minna voogesituse ajal või välistesse seadmetesse väljastusel kuumaks. Käest salvestamise vältimiseks kasutage statiivi või võtke kasutusele muud meetmed.
 • Salvestamine ja pildikvaliteet

 • Kui pildil on väga ere valgusallikas, võib see ala olla ekraanil must. Videod salvestatakse peaaegu samal kujul, kui need kuvatakse ekraanil.
 • Kui salvestate kõrgete ISO-valgustundlikkuse määrangutega, kõrgel temperatuuril, pika säriajaga või vähese valgusega, siis võib pildile tekkida müra (punkte või valgustriipe) või korrapäratuid värve. Videod salvestatakse peaaegu samal kujul, kui need kuvatakse ekraanil.
 • Salvestatud videote video- ja helikvaliteet võib olla teistes seadmetes halvem ning taasesitus ei pruugi olla võimalik, isegi kui need seadmed toetavad MP4-vorminguid.

Märkus

 • Märkused video salvestamise kohta

 • Igal video salvestamisel luuakse kaardile uus videofail.
 • Osade kaartide puhul luuakse uus fail iga kord, kui faili suurus ületab ligikaudu 4 GB.
 • Vaateväli (katvus) on ligikaudu 100%.
 • Saate kasutada enamikku väliseid mikrofone, millel on 3,5 mm minipistik.
 • Kaamera mikrofoni asemel saab kasutada mis tahes ühendatud välist mikrofoni.