GPS-määrangud

GPS mobiili kaudu

Bluetoothi nutitelefoni abil saab lisada piltidele asukohateabe.

Järgige neid juhiseid pärast spetsiaalse rakenduse Camera Connect () installimist nutitelefoni.

 1. Aktiveerige nutitelefonis asukohateenuseed.

 2. Looge Bluetooth-ühendus.

  • Käivitage rakendus Camera Connect ning siduge kaamera ja nutitelefon Bluetoothi abil.
 3. Valige [Juhtmeta ühenduse määrangud: GPS settings/Juhtmeta ühenduse määrangud: GPS-määrangud].

 4. Valige [GPS via mobile/GPS mobiili kaudu].

 5. Valige [Enable/Luba].

 6. Pildistage.

  • Piltidele lisatakse nutitelefonist hangitud asukohateave.

GPS-info kuvamine

Võtetele lisatud asukohateavet saab kontrollida võtteinfo kuvast ().

 • (1) Laiuskraad
 • (2) Pikkuskraad
 • (3) Kõrgus
 • (4) UTC (koordineeritud maailmaaeg)

Hoiatus

 • Nutitelefonist hangitakse asukohateavet ainult siis, kui kaamera on ühendatud sellega Bluetoothi kaudu.
 • Suunateavet ei hangita.
 • Hangitud asukohateave ei pruugi olla täpne, sõltuvalt nutitelefoni olekust ja liikumistingimustest.
 • Pärast kaamera sisselülitamist võib asukohateabe hankimine nutitelefonist võtta veidi aega.
 • Pärast järgmisi toiminguid asukohateabe hankimine lõpeb.
  • Juhtmeta distantspäästiku sidumine üle Bluetoothi
  • Kaamera väljalülitamine
  • Rakenduse Camera Connect sulgemine
  • Asukohateenuste väljalülitamine nutitelefonis
 • Asukohateabe hankimine lõpeb järgmistel juhtudel.
  • Kaamera toide lülitub välja
  • Bluetooth-ühendus katkeb
  • Nutitelefoni aku hakkab tühjaks saama

Märkus

 • Coordinated Universal Time ehk koordineritud maailmaaeg (mille lühendiks on UTC) on põhimõtteliselt sama kui Greenwich'i aeg.
 • Videote puhul lisatakse algselt hangitud GPS-info.