Bluetoothi määrangud

 1. Valige [Andmesidefunktsioonid: Bluetooth settings/Andmesidefunktsioonid: Bluetoothi määrangud].

 2. Tehke valik.

  • Bluetooth

   Kui te ei soovi kasutada Bluetooth-funktsiooni, siis valige [Disable/Keela].

  • Bluetooth address (Bluetooth-aadress)

   Saate kontrollida kaamera Bluetooth-aadressi.

  • Connect to (Ühenda)

   Saate kontrollida seotud seadme nime ja andmeside olekut.