Kaustamäärangud

Saate vabalt luua ja valida jäädvustatud piltide salvestamise kausta.

Kausta loomine

 1. Valige [Seadistamine: Select folder/Seadistamine: Vali kaust].

 2. Valige [Create folder/Loo kaust].

 3. Valige [OK].

Kausta valimine

 • (1) Kausta nimi
 • (2) Kaustas olevate piltide arv
 • (3) Väikseim failinumber
 • (4) Suurim faili number
 • Valige kausta valimise menüüst kaust.
 • Jäädvustatud pildid salvestatakse teie poolt valitud kausta.

Märkus

 • Kaustad

 • Kaust mahutab kuni 9999 pilti (failinumbrid 0001–9999). Kui kaust saab täis, siis luuakse automaatselt ühe võrra suurema numbriga uus kaust. Uus kaust luuakse automaatselt ka käsitsi lähtestamisel (). Luua saab kaustu numbritega 100 kuni 999.
 • Kaustade loomine arvutiga

 • Kui kaart on ekraanil avatud, looge uus kaust nimega “DCIM“. Avage kaust DCIM ja looge nii palju kaustu, kui on vajalik oma kujutiste salvestamiseks ja haldamiseks. Kaustanimede nõutav vorming on “100ABC_D”, kus kolm esimest numbrit tähistavad kaustanumbrit ning peavad olema vahemikust 100–999. Viimased viis märki võivad olla suured või väikesed tähed A kuni Z, numbrimärgid ja allkriips “_”. Tühikut ei saa kasutada. Samuti ei tohi kaustade nimed alata sama kolmekohalise arvuga (näiteks “100ABC_D” ja “100W_XYZ”), isegi kui muud viis tähemärki on nimedes erinevad.