Vahelehtede menüüd: video salvestamine

Märkus

  • *1 Ei kuvata režiimides [Smooth skin movie/Ühtlaste nahatoonidega video] või [Movie IS mode/Video kujutisestabiliseerimise režiim].
  • *2 Saadaval ainult režiimis [Auto movie/Automatvideo] või [Manual exposure movie/Käsisäriga video].
  • *3 Ei kuvata režiimis [Smooth skin movie/Ühtlaste nahatoonidega video].