Ühendatavate seadmete muutmine/kustutamine

Enne teiste seadmete ühendusmäärangute muutmist või kustutamist katkestage Wi-Fi-ühendus. Siin kasutatakse näitena valikut [Andmesidefunktsioonid: Connect to smartphone(tablet)/Andmesidefunktsioonid: Ühendamine nutitelefoniga (tahvelarvutiga)]

Seadmete hüüdnimede muutmine

Vajadusel on võimalik nende seadmete hüüdnimesid muuta, millega kaamera ühenduse loob.

 1. Valige üksus.

  • Kui kuvatakse menüü [Wi-Fi on/Wi-Fi sees], siis valige [Disconnect/Katkesta ühendus], seejärel korrake punkti 1 juhiseid.
 2. Valige [Edit/delete device/Seadme muutmine/kustutamine].

 3. Valige seade.

 4. Valige [Change device nickname/Muuda seadme hüüdnime].

 5. Muutke hüüdnime.

  • Kasutage hüüdnime sisestamiseks virtuaalset klaviatuuri ().
 6. Vajutage nupule MENU, seejärel valige [OK].

Ühendusinfo kustutamine

 1. Kuvage ühendatud seadme kuva.

 2. Valige [Delete connection information/Kustuta ühenduse info].

 3. Valige [OK].