Peamised andmesidemäärangud

Pääsupunkti tüübi kontrollimine

Kui loote ühenduse pääsupunkti kaudu, siis kontrollige kas pääsupunkt toetab standardit WPS*, mis lihtsustab ühendusi Wi-Fi-seadmete vahel.

Kui te pole kindel WPS-ühilduvuse kohta, siis vaadake pääsupunkti kasutusjuhendit või muud dokumentatsiooni.

Tähistab sõnu Wi-Fi Protected Setup.

 • Kui WPS-tugi on olemas

  Saadaval on kaks järgmist ühendusmeetodit. Lihtsam on ühendus luua WPS-i kaudu PBC-režiimis.

  • Ühendus WPS-i kaudu (PBC-režiim) ()
  • Ühendus WPS-i kaudu (PIN-režiim) ()
 • Kui WPS-tugi puudub

  • Ühenduse loomine käsitsi tuvastatud võrkudega ()
  • Ühenduse loomine võrkude käsitsi määramisega ()

Pääsupunkti krüpteerimismeetod

Kaamera toetab järgmisi valikuid funktsioonide [Authentication/Autentimine] ja [Encryption settings/Krüpteerimise määrangud] jaoks. Seetõttu peab pääsupunkti poolt kasutatav krüpteerimismeetod olema määratud ühele järgmistest, kui loote ühenduse tuvastatud võrkudega käsitsi.

 • [Authentication/Autentimine]: Open System, jagatud võti või WPA/WPA2/WPA3-Personal
 • [Encryption settings/Krüpteerimise määrangud]: WEP, TKIP, või AES

Hoiatus

 • Ühendused ei pruugi olla võimalikud kui pääsupunkti varjamisfunktsioonid on lubatud. Keelake varjamisfunktsioonid.
 • Küsige lisateavet vastava võrgu, millega soovite ühenduse luua, võrguadministraatori käest.

Märkus

 • Kui võrkudes, millega soovite ühenduse luua, kasutatakse MAC-aadressi põhist filtreerimist, siis lisage kaamera MAC-address pääsupunkti. Saate kontrollida MAC-aadressi [MAC address/MAC-aadress] ().

Ühendus WPS-i kaudu (PBC-režiim)

Selle lõigu juhised on jätkuks lõigule Pääsupunkti tüübi kontrollimine.

Seda ühendusmeetodit kasutatakse WPS-ühilduvate pääsupunktidega. Nupuvajutusega ühendusrežiimis (PBC-režiim) peate kaamera ja pääsupunkti ühendamiseks lihtsalt vajutama WPS-nupule pääsupunktil.

 • Kui läheduses on mitu pääsupunkti, siis võib ühendamine olla keerulisem. Sellisel juhul proovige luua ühendus [WPS (PIN mode)/WPS (PIN-režiim)] abil.
 • Kontrollige eelnevalt pääsupunktil asuva WPS-nupu asukohta.
 • Ühenduse loomine võib kesta umbes 1 minuti.
 1. Valige menüüst [Select a network/Võrgu valik] valik [Connect with WPS/Ühendus WPS-i abil].

 2. Valige [WPS (PBC mode)/WPS (PBC-režiim)].

  • Valige [OK].
 3. Looge ühendus pääsupunktiga.

  • Vajutage pääsupunktil olevat WPS-nuppu. Lisateavet nupu asukoha kohta ning selle vajutamise kestuse kohta leiate pääsupunkti kasutusjuhendist.
  • Ühenduse loomiseks pääsupunktiga valige [OK].
  • Kui kaamera on pääsupunktiga ühendatud, siis kuvatakse järgmine kuva.
 4. Määrake IP-aadress.

Ühendus WPS-i kaudu (PIN-režiim)

Selle lõigu juhised on jätkuks lõigule Pääsupunkti tüübi kontrollimine.

Seda ühendusmeetodit kasutatakse WPS-ühilduvate pääsupunktidega. PIN-koodiga ühendamise režiimis (PIN-režiim) tuleb ühenduse loomiseks sisestada 8-kohaline kaameras kuvatav number pääsupunkti.

 • Isegi kui läheduses on mitu aktiivset pääsupunkti, siis ühendamine selle jagatud tuvastusnumbri abil on väga usaldusväärne.
 • Ühenduse loomine võib kesta umbes 1 minuti.
 1. Valige menüüst [Select a network/Võrgu valik] valik [Connect with WPS/Ühendus WPS-i abil].

 2. Valige [WPS (PIN mode)/WPS (PIN-režiim)].

  • Valige [OK].
 3. Sisestage PIN-kood.

  • Sisestage pääsupunktis kaamera ekraanil kuvatav 8-kohaline PIN-kood.
  • Juhised PIN-koodide sisestamiseks pääsupunktis leiate pääsupunkti kasutusjuhendist.
  • Pärast PIN-koodi sisestamist valige kaameras [OK].
 4. Looge ühendus pääsupunktiga.

  • Ühenduse loomiseks pääsupunktiga valige [OK].
  • Kui kaamera on pääsupunktiga ühendatud, siis kuvatakse järgmine kuva.
 5. Määrake IP-aadress.

Ühenduse loomine käsitsi tuvastatud võrkudega

Selle lõigu juhised on jätkuks lõigule Pääsupunkti tüübi kontrollimine.

Pääsupunkti ühendamiseks valige selle SSID (või ESS-ID) läheduses olevate aktiivsete pääsupunktide loendist.

Pääsupunkti valimine

 1. Valige menüüst [Select a network/Võrgu valik] pääsupunkt.

  • (1) SSID
  • (2) Turvalisuse ikoon (ainult krüpteeritud pääsupunktide puhul)
  • (3) Kasutatav kanal
  • Valige klahvidega Üles-klahvAlla-klahv pääsupunktide loendist soovitud pääsupunkt, millega soovite ühenduse luua.

Märkus

 • [Refresh/Värskenda]

 • [Refresh/Värskenda] kuvamiseks kerige alla punkti 1 kuvasse.
 • Pääsupunktide uuesti otsimiseks valige [Refresh/Värskenda].

Pääsupunkti krüpteerimise võtme sisestamine

 • Sisestage pääsupunktis määratud krüpteerimise võti (parool). Määratud krüpteerimise võtme kohta täpsema teabe saamiseks vaadake pääsupunkti kasutusjuhendit.
 • Punktides 2–3 kuvatavad ekraanipildid sõltuvad pääsupunktis määratud autentimise ja krüpteerimise määrangutest.
 • Vaadake juhiseid lõigust IP-aadressi määramine kui punktides 2–3 kuvatavate ekraanipiltide asemel kuvatakse menüü [IP address set./IP-aadressi määramine].
 1. Valige võtme indeks.

  • Menüü [Key index/Võtme indeks] kuvatakse ainult siis, kui pääsupunktis kasutatakse WEP-krüpteerimist.
  • Valige pääsupunktis määratud võtme indeksi number.
  • Valige [OK].
 2. Sisestage krüpteerimise võti.

  • Vajutage virtuaalse klaviatuuri () kuvamiseks Kiirvalik/määrang, seejärel sisestage krüpteerimise võti.
  • Ühenduse loomiseks pääsupunktiga valige [OK].
  • Kui kaamera on pääsupunktiga ühendatud, siis kuvatakse järgmine kuva.
 3. Määrake IP-aadress.

Ühenduse loomine võrkude käsitsi määramisega

Selle lõigu juhised on jätkuks lõigule Pääsupunkti tüübi kontrollimine.

Pääsupunktiga ühenduse loomiseks sisestage selle SSID (või ESS-ID).

SSID sisestamine

 1. Valige menüüst [Select a network/Võrgu valik] valik [Manual settings/Käsitsi määrangud].

 2. Sisestage SSID (võrgu nimi).

  • Vajutage virtuaalse klaviatuuri () kuvamiseks Kiirvalik/määrang, seejärel sisestage SSID.
  • Valige [OK].

Pääsupunkti autentimise meetodi määramine

 1. Valige iseteravustamise meetod.

  • Tehke valik ning seejärel valige järgmisse menüüsse liikumiseks [OK].
  • Kui valite [Open system/Avatud süsteem], siis valige kuvatavast menüüst [Encryption settings/Krüpteerimise määrangud] valik [Disable/Keela] või [WEP].

Pääsupunkti krüpteerimise võtme sisestamine

 • Sisestage pääsupunktis määratud krüpteerimise võti (parool). Määratud krüpteerimise võtme kohta täpsema teabe saamiseks vaadake pääsupunkti kasutusjuhendit.
 • Punktides 4–5 kuvatavad ekraanipildid sõltuvad pääsupunktis määratud autentimise ja krüpteerimise määrangutest.
 • Vaadake juhiseid lõigust IP-aadressi määramine kui punktides 4–5 kuvatavate ekraanipiltide asemel kuvatakse menüü [IP address set./IP-aadressi määramine].
 1. Valige võtme indeks.

  • Menüü [Key index/Võtme indeks] kuvatakse siis, kui valisite punktis 3 [Shared key/Jagatud võti] või [WEP].
  • Valige pääsupunktis määratud võtme indeksi number.
  • Valige [OK].
 2. Sisestage krüpteerimise võti.

  • Vajutage virtuaalse klaviatuuri () kuvamiseks Kiirvalik/määrang, seejärel sisestage krüpteerimise võti.
  • Ühenduse loomiseks pääsupunktiga valige [OK].
  • Kui kaamera on pääsupunktiga ühendatud, siis kuvatakse järgmine kuva.
 3. Määrake IP-aadress.

Ühendamine kaamera pääsupunktirežiimis

Kaamera pääsupunktirežiim on ühendusmeetod, mis võimaldab ühendada kaamera ja muud seadmed üle Wi-Fi otse omavahel, ilma pääsupunkti kasutamata. Saadaval on kaks järgmist ühendusmeetodit.

Ühendamine lihtsa ühendamise abil

Kaamera pääsupunkti võrgumäärangud seadistatakse automaatselt.

 • Juhised ühendatavate seadmete kasutamiseks leiate vastava seadme kasutusjuhendist.
 1. Valige menüüst [Select a network/Võrgu valik] valik [Camera access point mode/Kaamera pääsupunktirežiim].

 2. Valige [Easy connection/Lihtne ühendamine].

  • Valige [OK].
 3. Kasutage kaameraga ühenduse loomiseks seadet.

  • (1) SSID (võrgu nimi)
  • (2) Krüpteerimise võti (parool)
  • Valige teise seadme Wi-Fi seadistamise menüüst kaamera ekraanil kuvatav SSID (võrgu nimi), seejärel sisestage parool.
 4. Lõpetage ühendusmäärangud vastavalt ühendatavale seadmele.

Ühendamine käsitsi ühendamise abil

Kaamera pääsupunkti võrgumäärangud seadistatakse käsitsi. Määrake kuvatavates menüüdes [SSID], [Channel setting/Kanali määrang] ja [Encryption settings/Krüpteerimise määrangud].

 1. Valige [Manual connection/Käsitsi ühendus].

  • Valige [OK].
 2. Sisestage SSID (võrgu nimi).

  • Vajutage virtuaalse klaviatuuri () kuvamiseks Kiirvalik/määrang, seejärel sisestage SSID. Pärast sisestamist vajutage MENU.
  • Valige [OK].
 3. Tehke kanali määramise valik.

  • Määrangute käsitsi tegemiseks valige [Manual setting/Käsitsi määramine], seejärel vajutage klahve Vasakule-klahv Paremale-klahv.
  • Valige [OK].
 4. Tehke krüpteerimise määrangu valik.

  • Valige krüpteerimiseks [AES].
  • Valige [OK].
  • [AES] valimisel kuvatakse menüü [Password/Parool]. Vajutage virtuaalse klaviatuuri () kuvamiseks Kiirvalik/määrang, seejärel sisestage krüpteerimise võti. Pärast sisestamist vajutage MENU.
 5. Valige [Auto setting/Automaatne määramine].

  • Valige [OK].
  • Kui [Auto setting/Automaatne määramine] puhul kuvatakse viga, siis seadistage IP-aadress käsitsi ().
 6. Kasutage kaameraga ühenduse loomiseks seadet.

  • (1) SSID (võrgu nimi)
  • (2) Krüpteerimise võti (parool)
 7. Lõpetage andmesidefunktsiooni ühendusmäärangute tegemine.

IP-aadressi määramine

Valige IP-aadressi määramise meetod ning seejärel määrake IP-aadress kaameras.

IP-aadressi automaatne seadistamine

Seadistage IP-aadressi määrangud automaatselt.

 1. Valige [Auto setting/Automaatne määramine].

  • Valige [OK].
  • Kui [Auto setting/Automaatne määramine] puhul kuvatakse viga, siis seadistage IP-aadress käsitsi ().
 2. Lõpetage ühendusmäärangud vastavalt ühendatavale seadmele.

IP-aadressi käsitsi seadistamine

Seadistage IP-aadressi määrangud käsitsi. Arvestage, et kuvatavad üksused sõltuvad andmesidefunktsioonist.

 1. Valige [Manual setting/Käsitsi määramine].

  • Valige [OK].
 2. Tehke seadistatav valik.

  • Tehke numbrite sisestamise kuva kuvamiseks soovitud valik.
  • Lüüsi või DNS-aadressi kasutamiseks valige [Enable/Luba], seejärel valige [Address/Aadress].

 3. Sisestage number.

  • Valige Nooleklahvid abil sisestuskoht ülemisel alal, seejärel valige sisestatavad numbrid. Vajutage valitud numbri sisestamiseks nuppu Kiirvalik/määrang.
  • Sisestatud numbrite määramiseks ning punkti 2 kuvale naasmiseks vajutage nuppu MENU.
 4. Valige [OK].

  • Kui olete lõpetanud vajalike üksuste määramise, siis valige [OK]. Kuvatakse järgmine menüü.
  • Kui te ei tea mida sisestada, siis vt. Võrgumäärangute kontrollimine või küsige võrguadministraatorilt või mõnelt teiselt võrguspetsialistilt.
 5. Lõpetage ühendusmäärangud vastavalt ühendatavale seadmele.