Video ISO-valgustundlikkuse määrangud

  • ISO speed (ISO-valgustundlikkus)

    Saate määrata soovitud ISO-valgustundlikkuse. Valige ISO-valgustundlikkuse määrangute menüü kuvamiseks [ISO speed/ISO-valgustundlikkus]. Määramiseks vajutage klahve Vasakule-klahvParemale-klahv. ISO-valgustundlikkust saab valida ka nupuga Ühendus/mitmikpääs.

  • Max for ISO speed (Max ISO-valgustundlikkus)

    Võimaldab määrata määrangu [ISO speed/ISO-valgustundlikkus] maksimaalse väärtuse, mida kasutatakse Full HD video salvestamisel.

  • Max for ( max väärtus)

    Võimaldab määrata määrangu [ISO speed/ISO-valgustundlikkus] maksimaalse väärtuse, mida kasutatakse 4K video salvestamisel.

Hoiatus

  • [Max for ISO speed/Max ISO-valgustundlikkus] ja [Max for / max väärtus] ei määra funktsiooni Auto ISO (Automaatne ISO) maksimaalset väärtust.