ND-filter

Võtete optimaalse heledustaseme tagamiseks vähendab automaatse ND-filtri funktsioon valgustugevust 1/8-ni algsest tasemest, mis vastab kolmele säriühikule. Lisaks määrangutele [Auto/Automaatne] saate valida ka [Off/Väljas] või [On/Sees].

  1. Valige [Võtted: ND filter/Võtted: ND-filter].

  2. Tehke valik.

Hoiatus

  • [On/Sees] või [Auto/Automaatne] valimisel tekib pildimüra suurema tõenäosusega isegi eredalt valgustatud stseenide puhul, sest ISO-valgustundlikkus võib lihtsamini suureneda.
  • ND: Neutral Density (neutraalne tihedus)
  • Ettevaatusabinõud automaatse ND-filtri kasutamisel

  • Pärast video salvestamise või voogesitamise alustamist ei muutu ND-filtri olek isegi [Auto/Automaatne] määramisel.
  • Kui lähete video salvestamisel eredast keskkonnast tumedasse, siis seadke paremate tulemuste saavutamiseks määranguks [Off/Väljas].
  • Kui kaamerat kasutatakse veebikaamerana, siis seatakse funktsiooni [Võtted: ND filter/Shooting: ND-filter] olekuks [Off/Väljas].