Toimingud veateadete puhul

Kui tekib tõrge, siis ühte alltoodud juhistest järgides saate kuvada vea andmed. Seejärel järgige selles peatükis toodud juhiseid ning likvideerige vea põhjus.

 • Valige [Andmesidefunktsioonid: Error details/Andmesidefunktsioonid: Vea üksikasjad].
 • Valige [Wi-Fi on/Wi-Fi sees]-menüüst [Error details/Vea üksikasjad].

Vastavasse jaotisse liikumiseks klõpsake järgmistel veanumbritel.

11 12
21 23
61 64 65
91
121 125 127
130 131 132 133 134 135 136 137

Märkus

 • Vigade korral kuvatakse teatest [Andmesidefunktsioonid: Error details/Communication functions: Vea üksikasjad] paremal [Err**/Viga**]. Seda ei kuvata enam pärast kaamera väljalülitamist.

11: Connection target not found (Ühenduse sihtkohta ei leitud)

 • Kas [Connect to smartphone(tablet)/Ühendamine nutitelefoniga (tahvelarvutiga)] puhul rakendus Camera Connect toimib?

  • Looge ühendus rakenduse Camera Connect abil ().
 • Kas kaamera ja pääsupunkt kasutavad autentimiseks sama krüpteerimisvõtit?

  • See viga tekib siis, kui krüpteerimisvõtmed ei ühildu ning autentimise meetodiks on [Open system/Avatud süsteem].

   Kontrollige suur- ja väiketähti ning veenduge, et kaameras oleks määratud õige autentimise krüpteerimisvõti ().

12: Connection target not found (Ühenduse sihtkohta ei leitud)

 • Kas teine seade ja ühenduse pääsupunkt on lülitatud sisse?

  • Lülitage teine seade ja pääsupunkti sisse, seejärel oodake hetk. Kui ühendust ei saa jätkuvalt luua, siis viige uuesti läbi ühenduse loomise toiminguid.

21: No address assigned by DHCP server (DHCP-server pole aadressi määranud)

Mida kontrollida kaameras

 • Kaameras on IP-aadressi määranguks seatud [Auto setting/Automaatne määramine]. Kas see on õige määrang?

  • Kui DHCP-serverit ei kasutata, siis seadistage määrang pärast IP-aadressi määramist kaameras olekusse [Manual setting/Käsitsi määramine] ().

Mida kontrollida DHCP-serveris

 • Kas DHCP-serveri toide on lülitatud sisse?

  • Lülitage DHCP-server sisse.
 • Kas DHCP-serveris on määratud piisavalt aadresse seadmetele sidumiseks?

  • Suurendage võimalike aadresside arvu DHCP-serveris.
  • Kasutatavate DHCP-serveri aadresside arvu vähendamiseks eemaldage võrgust seadmed, mida te ei kasuta.
 • Kas DHCP-server toimib korrektselt?

  • Kontrollige DHCP-serveri määranguid ning veenduge, et see toimib DHCP-serverina.
  • Vajadusel küsige võrguadministraatorilt, kas DHCP-server on saadaval.

23: Device with same IP address exists on selected network (Valitud võrgus on sama IP-aadressiga seade)

 • Kas kaamera võrgus kasutab teine seade sama IP-aadessi kui kaamera?

  • Muutke kaamera IP-aadressi, et vältida võrgus kahe samasuguse aadressi kasutamist. Samuti võite muuta teise seadme IP-aadressi, millel on sama aadress.
  • Kui DHCP-serverit kasutavas võrgukeskkonnas on kaamera IP-aadress seatud määranguga [Manual setting/Käsitsi määramine], siis muutke määranguks [Auto setting/Automaatne määramine] ().

Märkus

 • Reageerimine veateadetele 21–23

 • Kui proovite lahendada veateateid numbritega 21–23, siis kontrollige ka järgmisi punkte.

  Kas kaamera ja pääsupunkt kasutavad autentimiseks sama parooli?

  • See viga tekib siis, kui paroolid ei ühildu ning autentimise meetodiks on määratud [Open system/Avatud süsteem]. Kontrollige suur- ja väiketähti ning veenduge, et kaameras oleks määratud õige autentimise parool ().

61: Selected SSID wireless LAN network not found (Valitud SSID-ga juhtmeta kohtvõrku ei leitud)

 • Kas kaamera ja pääsupunkti antenni vahel on mõni blokeeriv takistus?

  • Liigutage pääsupunkti antenni nii, et see oleks kaamera poolt vaadates otse näha.

Mida kontrollida kaameras

 • Kas SSID-määrang kaameras vastab määrangule pääsupunktis?

  • Kontrollige pääsupunkti SSID-d ning seejärel määrake sama SSID kaameras ().

Mida kontrollida pääsupunktis

 • Kas pääsupunkt on lülitatud sisse?

  • Lülitage pääsupunkti toide sisse.
 • Kui kasutate filtreerimist MAC-aadresside alusel, siis kas kaamera MAC-aadress on salvestatud pääsupunkti?

  • Salvestage kaamera MAC-aadress pääsupunkti. Saate kontrollida MAC-aadressi [MAC address/MAC-aadress] ().

64: Cannot connect to wireless LAN terminal (Juhtmeta kohtvõrgu terminaliga ei saa ühendust)

 • Kas kaamera ja pääsupunkt kasutavad sama krüpteerimismeetodit?

  • Kaamera toetab järgmisi krüptimismeetodeid: WEP, TKIP ja AES ().
 • Kui kasutate filtreerimist MAC-aadresside alusel, siis kas kaamera MAC-aadress on salvestatud pääsupunkti?

  • Salvestage kaamera MAC-aadress pääsupunkti. Saate kontrollida MAC-aadressi [MAC address/MAC-aadress] ().

65: Wireless LAN connection lost (Juhtmeta kohtvõrgu ühendus kadus)

 • Kas kaamera ja pääsupunkti antenni vahel on mõni blokeeriv takistus?

  • Liigutage pääsupunkti antenni nii, et see oleks kaamera poolt vaadates otse näha.
 • Mingil põhjusel juhtmeta kohtvõrgu ühendus kadus ning ühendust ei saa taastada.

  • Võimalikud põhjused on järgmised: teine seade on koormanud pääsupunkti üle, läheduses kasutatakse mikrolaineahju või sarnast seadet (mis segab IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz sagedusriba) signaali) või vihm või niiskus segavad signaali vastuvõttu.

91: Other error (Muu viga)

 • Tekkis muu viga (veanumber pole 11 kuni 83).

  • Lülitage kaamera toitelülitist välja ja sisse.

121: Not enough free space on server (Serveris pole piisavalt vaba ruumi)

 • Sihtkohaks olevas veebiserveris pole piisavalt vaba ruumi.

  • Kustutage mittevajalikud pildid veebiserverist, kontrollige serveri vaba mälumahtu ning proovige saata andmeid uuesti.

125: Check the network settings (Kontrollige võrguseadeid)

 • Kas võrk on ühendatud?

  • Kontrollige võrguühenduse olekut.

127: An error has occurred (Tekkis viga)

 • Kaamera ühendusel veebiteenusega tekkis muu probleem kui viga koodiga 121 kuni 125.

  • Proovige luua Wi-Fi-ühendus uuesti.

130: The server is currently busy (Server on hetkel hõivatud)
Please wait a moment and try again (Palun oodake hetk ja proovige uuesti)

 • Sait image.canon on hetkel hõivatud.

  • Proovige luua saidiga image.canon ühendus hiljem uuesti üle Wi-Fi.

131: Try again (Proovige uuesti)

 • Saidiga image.canon üle Wi-Fi ühenduse loomisel tekkis tõrge.

  • Proovige luua Wi-Fi-ühendus teenusega image.canon uuesti.

132: Error detected on server (Serveris tuvastati tõrge)
Try again later (Proovige hiljem uuesti)

 • Sait image.canon on hetkel hoolduseks maas.

  • Proovige luua saidiga image.canon ühendus hiljem uuesti üle Wi-Fi.

133:

 • Saidile image.canon sisselogimisel tekkis tõrge.

  • Kontrollige saidi image.canon määranguid.
  • Proovige luua saidiga image.canon ühendus hiljem uuesti üle Wi-Fi.

134: Set the correct date and time (Määrake õige kuupäev ja kellaaeg)

 • Kellaaja, kuupäeva ja ajavööndi määrangud on valed.

  • Kontrlollige määranguid [Seadistamine: Date/Time/Zone / Seadistamine: Kuupäev/kellaaeg/ajavöönd].

135: Web service settings have been changed (Veebiteenuse määranguid on muudetud)

 • Saidi image.canon määranguid muudeti.

  • Kontrollige saidi image.canon määranguid.

136: The QR code shown on the camera was not scanned correctly by the dedicated app. (Vastav rakendus ei skanninud kaameras kuvatud QR-koodi õigesti.) Try camera web link setup again. (Proovige kaamera veebilinki uuesti seadistada.)

 • Nutitelefon ei skanninud QR-koodi õigesti.

  • Seadistage kaamera veeblingi määrangud uuesti ning skannige kaameras kuvatav QR-kood uuesti.

137: The QR code shown on the camera has expired. (Kaameras kuvatav QR-kood on aegunud.) Try camera web link setup again. (Proovige kaamera veebilinki uuesti seadistada.)

 • Kuvatav QR-kood on aegunud.

  • Seadistage kaamera veeblingi määrangud uuesti ning skannige kaameras kuvatav QR-kood uuesti.