Piltide kustutamine

Pilte (fotosid ja videosid) võib kustutada ühekaupa või ühe märgitud komplektina korraga. Kustutuskaitsega pilte () ei kustutata.

Hoiatus

 • Kustutatud pilti ei saa enam taastada. Veenduge enne kustutamist, et pilt ei ole enam vajalik. Vältimaks tähtsate piltide kogemata kustutamist, seadke neile kustutuskaitse.

Piltide ükshaaval kustutamine

 1. Vajutage nuppu Taasesitus.

 2. Valige kustutatav pilt.

  • Kasutage kustutatava pildi valimiseks klahve Vasakule-klahv Paremale-klahv.
 3. Vajutage nuppu Kustuta.

 4. Kustutage pilt.

  • Valige [Erase/Kustuta].

Mitme pildi valimine ([Linnuke]) koos kustutamiseks

Tähistades kustutatavad pildid linnukesega on võimalik korraga kustutada mitu pilti.

 1. Valige [Taasesitus: Erase images/Playback: Piltide kustutamine].

 2. Valige [Select and erase images/Piltide valimine ja kustutamine].

 3. Sirvige pilte.

  • Kasutage kustutatava pildi valimiseks klahve Vasakule-klahvParemale-klahv ning vajutage seejärel nuppu Kiirvalik/määrang.
  • Teiste kustutatavate piltide valimiseks korrake toimingut 3.
  • Vajutage nuppu MENU.
 4. Kustutage pildid.

  • Valige [OK].

Kustutatavate piltide vahemiku valimine

Pildiregistri kuvamisel saate määrata vahemiku esimese ja viimase pildi ning kustutada kõik vahemiku pildid korraga.

 1. Valige [Select range/Vahemiku valimine].

  • Valige menüüst [Taasesitus: Erase images/Playback: Piltide kustutamine] valik [Select range/Vahemiku valimine].
 2. Määrake piltide vahemik.

  • Valige esimene pilt (alguspunkt).
  • Järgmisena valige viimane pilt (lõpp-punkt). Linnuke [Linnuke] lisatakse kõikidele vahemiku piltidele esimesest viimaseni.
  • Teiste kustutatavate piltide valimiseks korrake toimingut 2.
 3. Vajutage nuppu MENU.

 4. Kustutage pildid.

  • Valige [OK].

Kausta või mälukaardi kõigi piltide kustutamine

Kausta või mälukaardi kõik pildid saab kustutada korraga.

 • Kui valite menüüst [Taasesitus: Erase images/Playback: Piltide kustutamine] valiku [All images in folder/Kõik kausta pildid] või [All images on card/Kõik kaardi pildid], siis kustutatakse kõik kausta või kaardi pildid.

Märkus

 • Kõikide piltide (k.a kustutuskaitsega pildid) kustutamiseks vormindage mälukaart ().