Kaardi vormindamine

Kasutage kaamerat kaardi vormindamiseks (lähtestamiseks) järgmistel juhtudel.

 • Kaart on uus.
 • Kaart oli vormindatud erineva kaameraga või arvutiga.
 • Kaart on täis (seal on pildiandmeid või muud infot).
 • Kuvatakse kaardiga seotud veateade ().

Hoiatus

 • Kaardi vormindamine kustutab sinna salvestatud andmed. Kontrollige enne vormindamist kaardil olevaid andmeid. Vajadusel laadige pildid enne kaardi vormindamist arvutisse või muule andmekandjale.
 1. Valige [Seadistamine: Format card/Seadistamine: Kaardi vormindamine].

 2. Vormindage kaart.

  • Valige [OK].

Kaardi failivormingud

microSD-kaardid vormindatakse FAT12/16-vormingus, microSDHC-kaardid FAT32-vormingus ning microSDXC-kaardid exFAT-vormingus.

Hoiatus

 • Selle kaameraga vormindatud microSDXC-kaarte ei pruugi olla võimalik kasutada teistes kaamerates. Samuti arvestage, et osad arvuti operatsioonisüsteemid või kaardilugejad ei pruugi tuvastada exFAT-vormingus kaarte.
 • Kaardi vormindamine või sealt andmete kustutamine ei pruugi andmeid täielikult kustutada. Pidage seda kaardi minemaviskamisel või müümisel meeles. Kui soovite mälukaarti minema visata, siis vajadusel kaitske oma isiklikke andmeid, näiteks lõhkuge mälukaart.

Märkus

 • Ekraanil mälukaardi vormindamise ajal näidatav mälumaht võib olla väiksem kui kaardile märgitud maht.
 • Selles seadmes kasutatakse Microsoftilt litsentsitud exFAT tehnoloogiat.