Reaalajas voogesitamine

Kaamerast on võimalik pilte voogesitada.

Kontrollige eelnevalt voogesituse saidilt voogesitamise nõudeid ja teenusetingimusi.

Nutitelefoni sidumine üle Bluetoothi

Kui nutitelefon ja kaamera on juba seotud, siis jätkake punktist 11.

 1. Valmistage nutitelefon ette ().

 2. Valige [Andmesidefunktsioonid: Connect to smartphone(tablet)/Andmesidefunktsioonid: Ühenda nutitelefoniga (tahvelarvutiga)].

 3. Valige [OK].

  • Seda menüüd ei kuvata, kui Wi-Fi-määrang on juba olekus [Enable/Luba].
 4. Valige [Add a device to connect to/Lisa ühendatav seade].

 5. Valige [OK].

  • Seda menüüd ei kuvata, kui Bluetooth-määrang on juba olekus [Enable/Luba].
 6. Vajutage nuppu Kiirvalik/määrang.

 7. Alustage sidumist.

  • Vajutage sidumise käivitamiseks nuppu Kiirvalik/määrang.
  • Kui rakendust Camera Connect pole installitud, siis kasutage ekraanilt QR-koodi skannimiseks nutitelefoni, minge rakenduse Camera Connect installimiseks Google Playsse või App Store'i, seejärel vajutage sidumise alustamiseks nuppu Kiirvalik/määrang.
 8. Käivitage rakendus Camera Connect.

  • Järgige rakenduses kuvatavaid juhiseid, valige sidumiseks kaamera.
 9. Looge Bluetooth-ühendus.

  • Vajutage nuppu Kiirvalik/määrang.
 10. Lõpetage sidumine.

  • Vajutage sidumise lõpetamiseks nuppu Kiirvalik/määrang.
  • Kui nutitelefonis kuvatakse teade, siis kasutage nutitelefoni näidatud viisil.
  • Kuvatakse ühendatud seadme nimi.
  • Vajutage nuppu MENU.
 11. Valige [Live streaming/Reaalajas voogesitamine].

Ühenduse loomine pääsupunktiga üle Wi-Fi

 • Kaamera loob eelnevalt kasutatud pääsupunktidega ühenduse automaatselt.
 • Need juhised on ühendamiseks WPS-i (PBC-režiimi) kaudu. Erineval viisil ühendamiseks vt. lõiku Peamised andmesidemäärangud ().
 1. Valige [Connect with WPS/Ühenda WPS-i abil].

 2. Valige [WPS (PBC mode)/WPS (PBC-režiim)].

  • Valige [OK].
 3. Looge ühendus pääsupunktiga.

  • Vajutage pääsupunktil olevat WPS-nuppu. Lisateavet nupu asukoha kohta ning selle vajutamise kestuse kohta leiate pääsupunkti kasutusjuhendist.
  • Ühenduse loomiseks pääsupunktiga valige [OK].
  • Kui kaamera on pääsupunktiga ühendatud, siis kuvatakse järgmine kuva.
 4. Valige [Auto setting/Automaatne määramine].

  • Valige [OK].
  • Kui [Auto setting/Automaatne määramine] puhul kuvatakse viga, siis seadistage IP-aadress käsitsi ().
 5. Lõpetage voogesituse määrangute tegemine rakenduses Camera Connect.

  • Valige kasutatav voogesitusplatvorm, seejärel seadistage määrangud vastavalt.
  • Voogesitussaidi valimiseks saate sisestada ekraanile URLi.
  • Valige voogesituse kvaliteediks 6 Mbit/s või 3,5 Mbit/s, sõltuvalt andmesidekeskkonnast.
 6. Alustage voogesitamist.

  • Salvestamise ooterežiimi kuvas kuvatakse [STBY/OOTEREŽIIM].
  • Kasutage voogesitamise alustamiseks ja lõpetamiseks rakendust Camera Connect. Saate samuti vajutada voogesitamise peatamiseks kaameral alustamise/peatamise nuppu.

Hoiatus

 • Video ja heli võivad sisaldada voogesituse ajal müra, sõltuvalt andmesidekeskkonnast. Testige voogesitust eelnevalt ning kontrollige video ja heli kvaliteeti.
 • Kui video ja heli on mürarikkad või jätavad lõike vahele, siis proovige järgmisi abinõusid. Need võivad aidata kvaliteeti parandada.
  • Tooge kaamera ja pääsupunkt (juhtmeta marsruuter, internetiühendust jagav nutitelefon jne) lähemale, muutke nende suhtelist asukohta ning hoidke nende ning inimeste ja esemete vahel piisavat vahemaad.
  • Siseruumides paigaldage pääsupunkt ja kaamera samma tuppa.
  • Paigaldage eemale seadmetest, mis kasutavad 2,4 GHz sagedusriba (nt mikrolaineahjud ja juhtmeta telefonid).
 • Kui välise mikrofoni müra jääb segama, siis proovige asetada väline mikrofon kaamera välise mikrofoni sisendliidese küljele kaamerast võimalikult kaugele.
 • Kui valite rakenduses Camera Connect voogesituse kvaliteediks 6 Mbit/s asemel 3,5 Mbit/s, siis võib voogesitus olla stabiilsem, kuid pildikvaliteet jääb madalam.
 • Kaamera läheb voogesituse ajal soojaks. Käest salvestamise vältimiseks kasutage statiivi või võtke kasutusele muud meetmed. Kui kaamera läheb kuumaks, siis kuvatakse ekraanil hoiatuseks [Kõrge temperatuur].
 • Arvestage, et Canon ei vastuta kolmanda osapoole teenuste eest.
 • Voogesituse ajal ei salvestata kaardile pilti (kuid kaart peab olema kaameras).
 • Testige voogesitust eelnevalt ning veenduge, et pilt oleks sirge ning õiges suunas; vajadusel reguleerige suunda.
 • Lugege kindlasti läbi lõik Juhtmeta andmeside ettevaatusabinõud.