Kaubamärgid ja litsentsid

Kaubamärgid

 • Microsoft ja Windows on Microsoft Corporation'i kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides.
 • App Store ja macOS on Apple Inc. registreeritud kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides.
 • Google Play ja Android on Google LLC kaubamärgid
 • IOS ettevõtte Cisco kaubamärk või registreeritud kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides ning seda kasutatakse litsentsi alusel.
 • QR Code on ettevõtte Denso Wave Inc kaubamärk.
 • SDXC logo on SD-3C, LLC kaubamärk.
 • Terminid HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI kaubanduslik välimus ning HDMI logod on ettevõtte HDMI Licensing Administrator, Inc. kaubamärgid.
 • Wi-Fi CERTIFIED logo ja Wi-Fi Protected Setup märk on Wi-Fi Alliance'i kaubamärgid.
 • Bluetooth® sõnamärk ning logod on registreeritud kaubamärgid, mis kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. ning Canon Inc. kasutab neid märke litsentsi alusel. Muud kaubamärgid ja kaubanimed kuuluvad vastavatele omanikele.
 • USB Type-C™ ja USB-C™ on USB Implementers Forumi kaubamärgid.
 • Kõik teised kaubamärgid kuuluvad vastavatele omanikele.

About MPEG-4 Licensing

 • “This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.”
 • THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (''AVC VIDEO'') AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Teatis kuvatakse inglise keeles, vastavalt nõuetele.

Varustus

Soovitame kasutada Canoni originaaltarvikuid

See toode on disainitud pakkuma optimaalseid tulemusi Canoni originaaltarvikute kasutamisel. Seetõttu soovitame tungivalt kasutada toodet koos Canoni originaaltarvikutega ja lisaseadmetega.

Canon ei vastuta selle toote kahjustuste ja/või õnnetuste, näiteks rikete, tulekahju jne eest, mis on põhjustatud mitte-Canoni lisaseadmete või tarvikute kasutamisest. Palun pidage silmas, et garantii ei kehti parandustöödele, mille põhjuseks on mitteoriginaalsete tarvikute rikked, kuigi selliseid parandustöid on võimalik raha eest tellida.