Κωδικοί σφαλμάτων

  • (1) Αριθμός σφάλματος
  • (2) Αιτία και μέτρα αντιμετώπισης

Αν υπάρχει πρόβλημα με τη μηχανή, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Αν το πρόβλημα παραμένει, καταγράψτε τον κωδικό σφάλματος (Err xx) και επικοινωνήστε με την τεχνική υπηρεσία.