Εγγραφή ήχου

Μπορείτε να κάνετε εγγραφή ταινιών καταγράφοντας τον ήχο με το ενσωματωμένο στερεοφωνικό μικρόφωνο ή με εξωτερικό στερεοφωνικό μικρόφωνο. Επίσης, μπορείτε να ρυθμίσετε ελεύθερα το επίπεδο εγγραφής ήχου.

Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση [Λήψη: Εγγραφή ήχου] για να ορίσετε τις λειτουργίες εγγραφής ήχου.

Προσοχή

 • Οι ήχοι που προέρχονται από λειτουργίες Wi-Fi μπορεί να καταγράφονται με ενσωματωμένα ή εξωτερικά μικρόφωνα. Κατά την εγγραφή ήχου, δεν προτείνεται η χρήση της λειτουργίας ασύρματης επικοινωνίας.
 • Κατά τη σύνδεση εξωτερικού μικροφώνου ή ακουστικών στη μηχανή, φροντίστε να εισάγετε το βύσμα μέχρι το τέρμα.
 • Το ενσωματωμένο μικρόφωνο της μηχανής μπορεί επίσης να εγγράφει μηχανικούς ήχους του φακού ή ήχους από τις λειτουργίες της μηχανής/του φακού, εάν εκτελούνται λειτουργίες AF ή εάν χρησιμοποιείται η μηχανή ή ο φακός κατά την εγγραφή ταινίας. Σε αυτήν την περίπτωση, ίσως αυτοί οι θόρυβοι να μειωθούν με τη χρήση εξωτερικού μικροφώνου, εξοπλισμένου με βύσμα εξόδου, και την τοποθέτησή του μακριά από τη μηχανή και τον φακό.
 • Στην υποδοχή ΕΙΣΟΔΟΥ εξωτερικού μικροφώνου της μηχανής δεν πρέπει να συνδέετε τίποτα άλλο εκτός από ένα εξωτερικό μικρόφωνο.
 • Μην αλλάζετε τις ρυθμίσεις [Λήψη: Εγγραφή ήχου] κατά την ακρόαση με ακουστικά. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ένα ξαφνικό δυνατό ήχο που μπορεί να βλάψει τα αυτιά σας.

Σημείωση

 • Στις καταστάσεις της Βασικής ζώνης, οι διαθέσιμες ρυθμίσεις για το στοιχείο [Λήψη: Εγγραφή ήχου] είναι [On] και [Off]. Επιλέξτε [On] για αυτόματη ρύθμιση του επιπέδου εγγραφής.
 • Επιπλέον, μέσω HDMI ακούγεται ήχος όταν η μηχανή είναι συνδεδεμένη σε τηλεόραση, εκτός αν η ρύθμιση [Εγγραφή ήχου] έχει οριστεί σε [Off]. Σε περίπτωση ανατροφοδότησης από την έξοδο ήχου της τηλεόρασης, απομακρύνετε τη μηχανή από την τηλεόραση ή μειώστε την ένταση ήχου.
 • Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της ισορροπίας έντασης μεταξύ L/R (αριστερής/δεξιάς πλευράς).
 • Ο ήχος εγγράφεται με ρυθμό δειγματοληψίας 48 kHz/16-bit.

Εγγραφή ήχου/Επίπεδο εγγραφής ήχου

 • Αυτόμ.

  Το επίπεδο εγγραφής ήχου ρυθμίζεται αυτόματα. Ο αυτόματος έλεγχος στάθμης λειτουργεί αυτόματα, ανάλογα με την ένταση του ήχου.

 • Χειροκ.

  Μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο εγγραφής ήχου ανάλογα με τις ανάγκες. Επιλέξτε [Στάθμη εγγρ.] και περιστρέψτε τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου κοιτάζοντας τον μετρητή στάθμης για να προσαρμόσετε το επίπεδο εγγραφής ήχου. Παρατηρήστε την ένδειξη μέγιστης στάθμης και ορίστε τη ρύθμιση έτσι ώστε, για τους δυνατότερους ήχους, να ανάβει περιστασιακά η ένδειξη του μετρητή στάθμης στα δεξιά του συμβόλου «12» (-12 dB). Αν υπερβεί το «0», ο ήχος θα παραμορφωθεί.

 • Απενεργ.

  Δεν καταγράφεται ήχος.

Φίλτρο ανέμου

Ρυθμίστε το στην επιλογή [Αυτόματα] για μείωση της παραμόρφωσης του ήχου σε εξωτερικές σκηνές με αέρα. Ενεργοποιείται μόνο όταν χρησιμοποιείται το ενσωματωμένο μικρόφωνο της μηχανής. Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία φίλτρου ανέμου, μειώνεται επίσης μέρος των ήχων χαμηλής συχνότητας.

Μείωση θορύβου ήχου

Κατά την εγγραφή με ενσωματωμένο μικρόφωνο, αυτή η δυνατότητα μειώνει τους μηχανικούς ήχους του φακού που προκαλούνται από την αυτόματη εστίαση, καθώς και τον λευκό θόρυβο.

 • Απενεργ.

  Απενεργοποιεί τη μείωση θορύβου ήχου.

 • Ενεργ.

  Ενεργοποιεί τη μείωση θορύβου ήχου.

 • Υψηλή

  Μειώνει τον θόρυβο ήχου περισσότερο από ό,τι η επιλογή [Ενεργ.].

Προσοχή

 • Η ποιότητα ήχου μπορεί να είναι διαφορετική όταν έχει οριστεί σε [Ενεργ.] από ό,τι όταν έχει οριστεί σε [Απενεργ.].
 • Αν και η επιλογή [Υψηλή] μειώνει τον θόρυβο ήχου περισσότερο από ό,τι η επιλογή [Ενεργ.], αυτή η επιλογή ενδέχεται επίσης να επηρεάσει περισσότερο την ποιότητα του ήχου.
 • Η αποτελεσματικότητα της μείωσης θορύβου ήχου διαφέρει ανάλογα με τον φακό.
 • Η μείωση του λευκού θορύβου μπορεί επίσης να κάνει κάποιο θόρυβο πιο αισθητό.
 • Κάντε δοκιμαστική εγγραφή εκ των προτέρων, επειδή η αποτελεσματικότητα της μείωσης θορύβου ήχου και οι επακόλουθες αλλαγές στην ποιότητα του ήχου διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες λήψης και το περιβάλλον λήψης.
 • Για να μειώσετε τον θόρυβο ήχου στην έξοδο των ακουστικών, διαμορφώστε την επιλογή [Παρακολούθ ήχου] ().