Οδηγός κατάστασης λήψης

Μπορείτε να εμφανίσετε μια σύντομη περιγραφή της κατάστασης λήψης όταν αλλάζετε καταστάσεις λήψης. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι [Ενεργοποίηση].

 1. Επιλέξτε [Διαμόρφωση: Οδηγός καταστάσεων].

 2. Επιλέξτε [Ενεργοποίηση].

 3. Περιστρέψτε τον Επιλογέα κατάστασης.

  • Θα εμφανιστεί μια περιγραφή της επιλεγμένης κατάστασης λήψης.
 4. Πατήστε [Πλήκτρο προς τα κάτω].

  • Θα εμφανιστεί η υπόλοιπη περιγραφή.
  • Για να διαγράψετε τον οδηγό καταστάσεων, πατήστε το κουμπί Γρήγορος έλεγχος/ρύθμιση.
  • Σε κατάσταση Ειδική σκηνή/Δημιουργικά φίλτρα, μπορείτε να προβάλετε την οθόνη επιλογής κατάστασης λήψης.