Έξοδος HDMI HDR

Μπορείτε να προβάλετε εικόνες RAW ή HEIF σε HDR συνδέοντας τη μηχανή σε τηλεόραση HDR.

  1. Επιλέξτε [Προβολή/αναπαραγωγή: Έξοδος HDMI HDR].

  2. Επιλέξτε [On].

Σημείωση

  • Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση HDR έχει ρυθμιστεί για είσοδο HDR. Για λεπτομέρειες σχετικά με την αλλαγή εισόδων στην τηλεόραση, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της τηλεόρασης.
  • Ανάλογα με την τηλεόραση που χρησιμοποιείται, οι εικόνες ενδέχεται να μην έχουν την αναμενόμενη εμφάνιση.
  • Σε ορισμένες τηλεοράσεις HDR, ίσως να μην εμφανίζονται κάποιες πληροφορίες.
  • Συνιστάται η επεξεργασία RAW του Γρήγορου ελέγχου στις προβαλλόμενες εικόνες, αν πρόκειται να επεξεργαστείτε εικόνες RAW κατά την προβολή της εξόδου HDMI HDR.