Ρυθμίσεις λειτουργίας φλας

Οι λειτουργίες των Speedlite σειράς EL/EX που είναι συμβατές με τις ρυθμίσεις λειτουργίας φλας μπορούν να ρυθμιστούν μέσω μιας οθόνης μενού της μηχανής. Συνδέστε το φλας Speedlite στη μηχανή και ενεργοποιήστε το, πριν να συνεχίσετε με τη ρύθμιση των λειτουργιών του φλας.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες του φλας Speedlite, ανατρέξτε στο αντίστοιχο Εγχειρίδιο οδηγιών.

 1. Επιλέξτε [Λήψη: Έλεγχος εξωτερικού Speedlite].

 2. Κάντε μια επιλογή.

Πυροδότηση φλας

Για την ενεργοποίηση της φωτογράφισης με φλας, επιλέξτε [Ενεργ.]. Για την ενεργοποίηση μόνο της βοηθητικής δέσμης AF του Speedlite, επιλέξτε [Απενεργ.].

Ισορροπία E-TTL

Μπορείτε να ορίσετε την εμφάνιση που προτιμάτε (ισορροπία) για τις λήψεις με φλας. Αυτή η ρύθμιση σάς επιτρέπει να ρυθμίζετε την αναλογία του φωτισμού του περιβάλλοντος σε έξοδο φωτός Speedlite.

 • Ορίστε την ισορροπία στην επιλογή [Προτερ ατμόσφ] για να μειώσετε την αναλογία της εξόδου φλας και χρησιμοποιήστε τον φωτισμό περιβάλλοντος για να δημιουργήσετε ρεαλιστικές λήψεις με φυσική διάθεση. Ιδιαίτερα χρήσιμο κατά τη λήψη σκοτεινών σκηνών (π.χ. σε εσωτερικούς χώρους). Μετά την αλλαγή στην κατάσταση P ή Av, μπορείτε να ορίσετε τη ρύθμιση [Αργός Συγχρον.] του στοιχείου [Λήψη: Έλεγχος εξωτερικού Speedlite] σε [1/200-30 δευτ. αυτ.] και να χρησιμοποιήσετε τη λήψη αργού συγχρονισμού.
 • Ορίστε την ισορροπία στην επιλογή [Προτερ φλας] για να χρησιμοποιήσετε το φλας ως βασική πηγή φωτός. Αυτό είναι χρήσιμο για τη μείωση των σκιών στα θέματα και στο φόντο από τον φωτισμό περιβάλλοντος.

Προσοχή

 • Για ορισμένες σκηνές, η επιλογή [Προτερ ατμόσφ] μπορεί να έχει τα ίδια αποτελέσματα με την επιλογή [Στάνταρ].

Φωτομέτρηση με φλας E-TTL II

 • Ορίστε σε [Αποτ (Προτ.προσ.)] για φωτομέτρηση με φλας που είναι κατάλληλη για λήψεις ανθρώπων.
 • Ορίστε σε [Αποτίμηση] για φωτομέτρηση με φλας που δίνει έμφαση στο άναμμα του φλας κατά τη συνεχή λήψη.
 • Αν επιλέξετε [Μέσος Όρος], οι ρυθμίσεις έκθεσης με φλας θα υπολογιστούν βάσει του μέσου όρου φωτομέτρησης από ολόκληρη τη σκηνή.

Σημείωση

 • Ανάλογα με τη σκηνή, ενδέχεται να είναι απαραίτητη η διόρθωση έκθεσης με φλας.

Προσοχή

 • Ακόμη και με τη ρύθμιση [Αποτ (Προτ.προσ.)], ορισμένα θέματα και κάποιες συνθήκες λήψης ενδέχεται να αποτρέπουν την επίτευξη του αναμενόμενου αποτελέσματος.

Συνεχής έλεγχος φλας

 • Επιλέξτε [E-TTL κάθε λήψη] για την εκτέλεση φωτομέτρησης με φλας για κάθε λήψη.
 • Επιλέξτε [E-TTL 1η λήψη] για την εκτέλεση φωτομέτρησης με φλας μόνο για την πρώτη λήψη πριν από τη συνεχή λήψη. Η στάθμη εξόδου φλας για την πρώτη λήψη εφαρμόζεται σε όλες τις μετέπειτα λήψεις. Χρησιμοποιείται όταν δίνεται προτεραιότητα στην ταχύτητα συνεχούς λήψης χωρίς ανασύνθεση των λήψεων.

Προσοχή

 • Τυχόν κίνηση του θέματος στη συνεχή λήψη ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα έκθεσης.

Αργός συγχρονισμός

Μπορείτε να ορίσετε την ταχύτητα συγχρονισμού φλας για τη φωτογράφιση με φλας στην κατάσταση P ή Av. Λάβετε υπόψη ότι η μέγιστη ταχύτητα συγχρονισμού φλας είναι 1/200 δευτ.

 • 1/200-30 δευτ. αυτ. (1/200-30 δευτ. αυτόματα)

  Η ταχύτητα κλείστρου ορίζεται αυτόματα εντός του εύρους 1/200 δευτ. έως 30 δευτ., ώστε να είναι κατάλληλη για τη φωτεινότητα. Είναι επίσης διαθέσιμος ο συγχρονισμός υψηλής ταχύτητας.

 • 1/200-1/60 δευτ. αυτ. (1/200-1/60 δευτ. αυτόματα)

  Η ταχύτητα κλείστρου ορίζεται αυτόματα εντός του εύρους 1/200 δευτ. έως 1/60 δευτ., ώστε να είναι κατάλληλη για τη φωτεινότητα, με αποτέλεσμα να αποτρέπεται ο ορισμός αργών ταχυτήτων κλείστρου σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

  Είναι αποτελεσματική αν θέλετε να αποτρέψετε το φλουτάρισμα του θέματος και την αστάθεια της μηχανής. Το φως από το φλας παρέχει τυπική έκθεση για θέματα, αλλά λάβετε υπόψη ότι το φόντο ενδέχεται να είναι σκοτεινό.

 • 1/200 δευτ. (σταθερή) (1/200 δευτ. (σταθερή))

  Η ταχύτητα κλείστρου είναι σταθερή στη ρύθμιση 1/200 δευτ., η οποία είναι πιο αποτελεσματική για την αποφυγή φλουταρίσματος του θέματος και αστάθειας της μηχανής από τη ρύθμιση [1/200-1/60 δευτ. αυτ.].

  Ωστόσο, σε χαμηλό φωτισμό, το φόντο του θέματος θα είναι πιο σκούρο σε σύγκριση με τη ρύθμιση [1/200-1/60 δευτ. αυτ.].

Προσοχή

 • Ο συγχρονισμός υψηλής ταχύτητας δεν είναι διαθέσιμος στην κατάσταση P ή Av εάν έχει οριστεί η επιλογή [1/200 δευτ. (σταθερή)].

Ρυθμίσεις λειτουργίας φλας

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη, η θέση προβολής και οι διαθέσιμες επιλογές διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο του φλας Speedlite, τις τιμές Εξειδικευμένων ρυθμίσεων, την κατάσταση φλας και άλλους παράγοντες. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες του φλας Speedlite, ανατρέξτε στο αντίστοιχο Εγχειρίδιο οδηγιών.

Παράδειγμα οθόνης

 1. (1) Κατάσταση φλας
 2. (2) Ασύρματες λειτουργίες/

  Έλεγχος αναλογίας πυροδότησης (RATIO)

 3. (3) Φλας με ζουμ (Κάλυψη φλας)
 1. (4) Συγχρονισμός κλείστρου
 2. (5) Διόρθωση έκθεσης με φλας
 3. (6) Οριοθέτηση έκθεσης με φλας

Προσοχή

 • Οι λειτουργίες είναι περιορισμένες κατά τη χρήση φλας Speedlite σειράς EX που δεν είναι συμβατά με τις ρυθμίσεις λειτουργίας φλας.

Κατάσταση φλας

Μπορείτε να επιλέξετε την κατάσταση φλας που ταιριάζει στη φωτογράφιση με φλας που επιθυμείτε.

 • Η επιλογή [Μέτρηση φλας E-TTL II] είναι η στάνταρ κατάσταση των φλας Speedlite σειράς EL/EX για αυτόματη φωτογράφιση με φλας.
 • Η επιλογή [Χειροκ. φλας] είναι για να ρυθμίζετε τη [Στάθμη εξόδου φλας] του Speedlite μόνοι σας.
 • Η επιλογή [CSP] (Λειτουρ προτεραιότ συνεχ λήψης) είναι διαθέσιμη όταν χρησιμοποιείται συμβατό φλας Speedlite. Αυτή η ρύθμιση μειώνει αυτόματα την έξοδο φλας κατά ένα στοπ και αυξάνει την ταχύτητα ISO κατά ένα στοπ. Είναι χρήσιμη στη συνεχή λήψη και βοηθά στην εξοικονόμηση ισχύος μπαταρίας των φλας.
 • Όσον αφορά άλλες καταστάσεις φλας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών ενός φλας Speedlite συμβατού με την αντίστοιχη κατάσταση φλας.

Προσοχή

 • Προσαρμόστε τη διόρθωση έκθεσης () όπως απαιτείται, σε περίπτωση υπερέκθεσης από φωτογράφιση με φλας με την επιλογή [CSP] στην κατάσταση Fv, Tv ή M.

Σημείωση

 • Με την επιλογή [CSP], η ταχύτητα ISO ορίζεται αυτόματα ως [Αυτόμ.].

Ασύρματες λειτουργίες

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ασύρματη μετάδοση ή οπτική ασύρματη μετάδοση για φωτογράφιση με φωτισμό με πολλαπλά ασύρματα φλας.

Για λεπτομέρειες σχετικά με την ασύρματη επικοινωνία φλας, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο οδηγιών ενός φλας Speedlite συμβατού με τη φωτογράφιση με ασύρματη επικοινωνία φλας.

Έλεγχος αναλογίας πυροδότησης (RATIO)

Με φλας μακροφωτογράφισης, μπορείτε να ορίσετε τον έλεγχος αναλογίας πυροδότησης.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τον έλεγχο της αναλογίας πυροδότησης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του φλας μακροφωτογράφισης.

Φλας με ζουμ (Κάλυψη φλας)

Τα φλας Speedlite που έχουν κεφαλή φλας με ζουμ σάς δίνουν τη δυνατότητα να ορίζετε την κάλυψη του φλας.

Συγκρονισμός κλείστρου

Κανονικά, ορίστε αυτήν τη ρύθμιση σε [Συγχρονισμός 1ης κουρτίνας], ώστε το φλας να πυροδοτείται αμέσως μετά την έναρξη της λήψης.

Ορίστε σε [Συγχρονισμός 2ης κουρτίνας] και χρησιμοποιήστε χαμηλές ταχύτητες κλείστρου για να φωτογραφίσετε με φυσικά χρώματα τα ίχνη κινούμενων θεμάτων, όπως οι προβολείς ενός αυτοκινήτου.

Ορίστε σε [Συγχρονισμός υψηλής ταχύτητας] για φωτογράφιση με φλας με υψηλότερες ταχύτητες κλείστρου από τη μέγιστη ταχύτητα κλείστρου συγχρονισμού φλας. Αυτό είναι χρήσιμο όταν φωτογραφίζετε με ανοιχτό διάφραγμα σε κατάσταση Av για φλουτάρισμα του φόντου πίσω από θέματα σε εξωτερικούς χώρους την ημέρα, για παράδειγμα.

Προσοχή

 • Κατά τη χρήση συγχρονισμού 2ης κουρτίνας, επιλέξτε ταχύτητα κλείστρου 1/30 δευτ. ή χαμηλότερη. Εάν η ταχύτητα κλείστρου είναι 1/40 δευτ. ή ταχύτερη, θα εφαρμοστεί αυτόματα ο συγχρονισμός 1ης κουρτίνας, ακόμα κι αν έχει οριστεί η ρύθμιση [Συγχρονισμός 2ης κουρτίνας].

Διόρθωση έκθεσης με φλας

Όπως μπορείτε να προσαρμόσετε τη διόρθωση έκθεσης, μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε και την έξοδο φλας.

Σημείωση

 • Αν η διόρθωση έκθεσης με φλας έχει οριστεί με το φλας Speedlite, δεν μπορείτε να την ρυθμίσετε χρησιμοποιώντας τη μηχανή. Αν έχετε καθορίσει διόρθωση τόσο με τη μηχανή όσο και με το Speedlite, η ρύθμιση του Speedlite υπερισχύει της ρύθμισης της μηχανής.

Οριοθέτηση έκθεσης με φλας

Τα φλας Speedlite που διαθέτουν οριοθέτηση έκθεσης με φλας (FEB) μπορούν να αλλάξουν αυτόματα την έξοδο εξωτερικού φλας καθώς λαμβάνονται τρεις λήψεις ταυτόχρονα.

Τιμές εξειδικευμένων ρυθμίσεων φλας

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις εξειδικευμένες ρυθμίσεις του φλας Speedlite, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο οδηγιών του Speedlite.

 1. Επιλέξτε [Ρυθμ. C.Fn φλας].

 2. Καθορίστε τις επιθυμητές λειτουργίες.

  • Επιλέξτε τον αριθμό.
  • Κάντε μια επιλογή.

Προσοχή

 • Το φλας Speedlite της σειράς EL/EX ανάβει πάντα σε πλήρη ισχύ εφόσον η εξειδικευμένη ρύθμιση [Κατάστ. φωτομέτρησης με φλας] οριστεί σε [1:TTL] (αυτόματο φλας).
 • Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε ή να ακυρώσετε την επιλογή Προσωπική λειτουργία (P.Fn) του φλας Speedlite στην οθόνη της μηχανής [Λήψη: Έλεγχος εξωτερικού Speedlite]. Οι ρυθμίσεις αυτές γίνονται απευθείας στο Speedlite.

Διαγραφή ρυθμίσεων λειτουργίας φλας/Διαγραφή όλων των εξειδικευμένων ρυθμίσεων λειτουργίας φλας Speedlite

 1. Επιλέξτε [Διαγραφή ρυθμίσεων].

 2. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θα διαγραφούν.

  • Επιλέξτε [Διαγραφή ρυθμίσεων φλας] ή [Διαγραφή όλων C.Fn Speedlite].
  • Επιλέξτε [ΟΚ] στην οθόνη επιβεβαίωσης για τη διαγραφή όλων των ρυθμίσεων φλας ή των εξειδικευμένων ρυθμίσεων.