Κατάσταση παιδιών

Χρησιμοποιήστε την κατάσταση [Παιδιά] (Παιδιά) για να καταγράψετε δραστήρια παιδιά που κινούνται στον χώρο. Οι τόνοι της επιδερμίδας φαίνονται ζωηροί.

Συμβουλές Συμβουλές λήψης

  • Παρακολουθήστε το θέμα με το πλαίσιο περιοχής AF.

    Από προεπιλογή, η ρύθμιση [Αυτόματη εστίαση: Περιοχή AF] είναι ορισμένη σε [AF ολόκληρης περιοχής]. Εμφανίζονται πλαίσια περιοχής AF (1) με το πάτημα του κουμπιού κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του. Κατά την εστίαση του θέματος, το σημείο AF γίνεται μπλε.

  • Καταγράψτε συνεχόμενες εικόνες.

    Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι [Συνεχής λήψη υψηλής ταχύτητας] (Συνεχής-υψηλή ταχύτητα). Την κρίσιμη στιγμή, πατήστε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το τέλος της διαδρομής του για να τραβήξετε τη φωτογραφία. Για την παρακολούθηση του θέματος και την αποτύπωση των αλλαγών στην έκφραση και την κίνηση, κρατήστε πατημένο το κουμπί κλείστρου για συνεχείς λήψεις.

Προσοχή

  • Όταν χρησιμοποιείτε μια μονάδα εξωτερικού φλας, η ταχύτητα συνεχούς λήψης μειώνεται.