Ψηφιακό ζουμ

Με το μέγεθος εγγραφής ρυθμισμένο σε [Full HD29,97 fps]/[Full HD23,98 fps] (NTSC) ή [Full HD25,00 fps] (PAL), μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη με περίπου 1–10× ψηφιακό ζουμ που επιτυγχάνεται με μεγέθυνση του κέντρου της περιοχής της εικόνας.

 1. Επιλέξτε [Λήψη: Ψηφιακό ζουμ].

 2. Κάντε μια επιλογή.

  • Επιλέξτε [On].
 3. Χρησιμοποιήστε το ψηφιακό ζουμ.

  • Για να κάνετε ζουμ, είτε αγγίξτε το στοιχείο [Ψηφιακό ζουμ] στην κάτω αριστερή πλευρά της οθόνης ή, αν έχετε αντιστοιχίσει το στοιχείο [Ψηφιακό ζουμ] στη ρύθμιση [Εξειδικευμένες ρυθμίσεις: Εξειδίκευση κουμπιών] σε ένα πλήκτρο, πατήστε το πλήκτρο.
  • Θα εμφανιστεί η γραμμή του ψηφιακού ζουμ.
  • Πατήστε το πλήκτρο Πλήκτρο προς τα πάνω για μεγέθυνση ή πατήστε το πλήκτρο Πλήκτρο προς τα κάτω για σμίκρυνση.
  • Το πατήματα του κουμπιού κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του εστιάζει με τη ρύθμιση [AF 1 σημείου] (σταθερή στο κέντρο).
  • Για να ακυρώσετε το ψηφιακό ζουμ, επιλέξτε [Off] στο βήμα 2.

Προσοχή

 • Συνιστάται η χρήση τριπόδου για να αποφύγετε την αστάθεια της μηχανής.
 • Οι ταινίες time-lapse και τα Δημιουργικά φίλτρα δεν είναι διαθέσιμα.
 • Η μέγιστη ταχύτητα ISO είναι η ISO 25600.
 • Η προβολή με μεγέθυνση δεν είναι διαθέσιμη.
 • Επειδή η λειτουργία ψηφιακού ζουμ Ταινίας επεξεργάζεται την εικόνα ψηφιακά, η εικόνα θα δείχνει πιο κοκκώδης σε υψηλότερους συντελεστές μεγέθυνσης. Επίσης, ενδέχεται να εμφανίζεται θόρυβος, κηλίδες φωτός κ.λπ.
 • Το εικονίδιο σκηνής δεν εμφανίζεται.
 • Δείτε επίσης Συνθήκες λήψης που ενδέχεται να δυσκολέψουν την εστίαση.
 • Η θερμοκρασία στο εσωτερικό της μηχανής μπορεί να αυξηθεί και να μειωθεί ο διαθέσιμος χρόνος εγγραφής.
 • Η ρύθμιση [Λήψη: Αναμονή: χαμ ανάλ] έχει οριστεί σε [Off] και δεν μπορεί να αλλάξει ().

Σημείωση

 • Η μεγέθυνση είναι περίπου 1,6–10× με το στοιχείο [Λήψη: Κοπή ταινίας] να έχει οριστεί σε [Ενεργ.] ή με φακούς RF-S/EF-S.
 • Το ψηφιακό ζουμ είναι επίσης διαθέσιμο με χρήση ασύρματου τηλεχειριστηρίου BR-E1 (πωλείται ξεχωριστά, ).