Λειτουργίες μενού και ρυθμίσεις

 1. (1) Πλήκτρο MENU
 2. (2) Πλήκτρο INFO
 3. (3) Οθόνη
 4. (4) Πλήκτρα του σταυρού
 1. (5) Πλήκτρο Γρήγορος έλεγχος/ρύθμιση
 2. (6) Επιλογέας γρήγορου ελέγχου
 3. (7) Κύριος επιλογέας

Οθόνη μενού Βασικής ζώνης

Στις καταστάσεις Βασικής ζώνης, δεν εμφανίζονται ορισμένες καρτέλες και στοιχεία του μενού.

Οθόνη μενού Δημιουργικής ζώνης

 1. (1) Κύριες καρτέλες
 2. (2) Δευτερεύουσες καρτέλες
 3. (3) Στοιχεία μενού
 4. (4) Λήψη: Λήψη
 5. (5) Αυτόματη εστίαση: Αυτόματη εστίαση
 6. (6) Προβολή/αναπαραγωγή: Προβολή/αναπαραγωγή
 1. (7) Λειτουργίες επικοινωνίας: Λειτουργίες επικοινωνίας
 2. (8) Διαμόρφωση: Διαμόρφωση
 3. (9) Εξειδικευμένες ρυθμίσεις: Εξειδικευμένες ρυθμίσεις
 4. (10) Προσωπικό Μενού: Προσωπικό Μενού
 5. (11) Ρυθμίσεις μενού

Διαδικασία καθορισμού στοιχείων μενού

 1. Εμφανίστε την οθόνη του μενού.

  • Πατήστε το πλήκτρο MENU για να εμφανίσετε την οθόνη του μενού.
 2. Επιλέξτε μια καρτέλα.

  • Πατήστε το πλήκτρο INFO για εναλλαγή μεταξύ των κύριων καρτελών (ομάδες λειτουργιών).
  • Περιστρέψτε τον επιλογέα Κύριος επιλογέας για να επιλέξετε μια δευτερεύουσα καρτέλα.
 3. Επιλέξτε ένα στοιχείο.

  • Περιστρέψτε τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου για να επιλέξετε ένα στοιχείο και πατήστε το πλήκτρο Γρήγορος έλεγχος/ρύθμιση.
 4. Κάντε μια επιλογή.

  • Περιστρέψτε τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου για να κάνετε μια επιλογή.
  • Η τρέχουσα ρύθμιση υποδεικνύεται με μπλε χρώμα.
 5. Ορίστε μια επιλογή.

  • Πατήστε το πλήκτρο Γρήγορος έλεγχος/ρύθμιση για να το ρυθμίσετε.
 6. Τερματίστε τη διαδικασία καθορισμού ρυθμίσεων.

  • Πατήστε το πλήκτρο MENU για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής λήψης.

Σημείωση

 • Στο εξής, οι περιγραφές των λειτουργιών του μενού θα γίνονται με βάση την υπόθεση ότι έχετε πατήσει το πλήκτρο MENU για να εμφανίσετε την οθόνη του μενού.
 • Επίσης, οι λειτουργίες Μενού είναι δυνατές με το πάτημα της οθόνης μενού ή με τη χρήση του εικονιδίου Πλήκτρα του σταυρού.
 • Για να ακυρώσετε τη διαδικασία, πατήστε το πλήκτρο MENU.

Αμυδρά στοιχεία μενού

Παράδειγμα: Όταν έχει ρυθμιστεί σε κατάσταση προώθησης μεμονωμένων λήψεων

Δεν μπορείτε να ορίσετε αμυδρά στοιχεία μενού. Ένα στοιχείο μενού απενεργοποιείται αν υπερισχύει κάποια άλλη ρύθμιση λειτουργίας.

Μπορείτε να δείτε την υπερισχύουσα λειτουργία επιλέγοντας το αμυδρό στοιχείο μενού και πατώντας το πλήκτρο Γρήγορος έλεγχος/ρύθμιση.

Αν ακυρώσετε τη ρύθμιση της λειτουργίας που υπερισχύει, το αμυδρό στοιχείο μενού θα έχει δυνατότητα επιλογής.

Προσοχή

 • Ενδέχεται να μην μπορείτε να δείτε τη ρύθμιση της λειτουργίας που υπερισχύει για συγκεκριμένα αμυδρά στοιχεία μενού.

Σημείωση

 • Μπορείτε να επαναφέρετε τις λειτουργίες μενού στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις επιλέγοντας [Βασικές ρυθμ.] στο στοιχείο [Διαμόρφωση: Επαναφ μηχανής] ().