Κοπή ταινίας

Με τους φακούς RF ή EF, μπορείτε να εγγράψετε ταινίες κομμένες γύρω από το κέντρο της περιοχής εικόνας σαν να έχουν καταγραφεί με τηλεφακό.

Η εγγραφή ταινιών με φακούς RF-S/EF-S έχει το ίδιο αποτέλεσμα με αυτήν τη δυνατότητα κοπής ταινίας.

  1. Επιλέξτε [Λήψη: Κοπή ταινίας].

  2. Επιλέξτε [Ενεργ.].

Προσοχή

  • Δεν είναι δυνατή η εγγραφή ταινιών με υψηλό ρυθμό καρέ με κοπή ταινίας.
  • Το κέντρο της οθόνης κόβεται περισσότερο, μειώνοντας την περιοχή εγγραφής, εάν η ρύθμιση [ Ψηφιακό IS] του στοιχείου [Λήψη: Κατάστ IS (Σταθεροπ Εικόνας)] έχει οριστεί σε [On] ή [Ενίσχυση].

Σημείωση

  • Η περιοχή εγγραφής που είναι διαθέσιμη με την κοπή ταινίας είναι η ίδια με αυτήν κατά την εγγραφή ταινιών με φακούς RF-S/EF-S.
  • Για λεπτομέρειες σχετικά με την περιοχή εγγραφής, ανατρέξτε στη σελίδα Περιοχή εικόνας.