Αναπαραγωγή ταινίας

 1. Μεταβείτε στην αναπαραγωγή.

  • Πατήστε το πλήκτρο Προβολή/αναπαραγωγή.
 2. Επιλέξτε μια ταινία.

  • Περιστρέψτε τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου, για να επιλέξετε την ταινία που θέλετε να αναπαραγάγετε.
  • Στην προβολή μεμονωμένων εικόνων, το εικονίδιο [Πλήκτρο SETΑρχεία ταινίας] που εμφανίζεται επάνω αριστερά στην οθόνη υποδεικνύει μια ταινία.
  • Στην οθόνη ευρετηρίου, οι οπές διάτρησης στο αριστερό άκρο μιας μικρογραφίας υποδεικνύουν μια ταινία. Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ταινιών από την οθόνη ευρετηρίου, πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο Γρήγορος έλεγχος/ρύθμιση για να μεταβείτε στην προβολή μεμονωμένων εικόνων.
 3. Στην προβολή μεμονωμένων εικόνων, πατήστε το πλήκτρο Γρήγορος έλεγχος/ρύθμιση.

  • Εμφανίζεται η οθόνη Γρήγορου ελέγχου αναπαραγωγής.
 4. Κάντε αναπαραγωγή της ταινίας.

  • Πατήστε το πλήκτρο Γρήγορος έλεγχος/ρύθμιση.
  • Θα ξεκινήσει η αναπαραγωγή της ταινίας. Το ηχείο (1) αναπαράγει τον ήχο.
  • Μπορείτε να διακόψετε την αναπαραγωγή και να εμφανίσετε το πάνελ αναπαραγωγής ταινίας πατώντας το πλήκτρο Γρήγορος έλεγχος/ρύθμιση. Για να συνεχίσετε την προβολή, πατήστε το ξανά.
  • Πατήστε τα πλήκτρα Πλήκτρο προς τα πάνω Πλήκτρο προς τα κάτω, για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου (ακόμα και κατά την αναπαραγωγή).

Πάνελ αναπαραγωγής ταινίας

Στοιχείο Διαδικασίες χειρισμού των λειτουργιών προβολής
Παράλειψη << Κάθε φορά που πατάτε Πλήκτρο προς τα αριστερά παραλείπονται τα προηγούμενα 1 δευτ περίπου. Αν κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο Πλήκτρο προς τα αριστερά, η ταινία προωθείται προς τα πίσω.
Προηγούμενο καρέ Κάθε φορά που περιστρέφετε τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου αριστερά (ή τον επιλογέα Κύριος επιλογέας δεξιά), εμφανίζεται το προηγούμενο καρέ.
Αναπαραγωγή Πατώντας το πλήκτρο Γρήγορος έλεγχος/ρύθμιση γίνεται εναλλαγή μεταξύ της αναπαραγωγής ταινιών και της παύσης αναπαραγωγής.
Επόμενο καρέ Κάθε φορά που περιστρέφετε τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου δεξιά (ή τον επιλογέα Main dial αριστερά), εμφανίζεται το επόμενο καρέ.
Παράλειψη >> Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο Πλήκτρο προς τα δεξιά, παραλείπονται τα επόμενα 1 δευτ περίπου. Αν κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο Πλήκτρο προς τα δεξιά, η ταινία προωθείται προς τα εμπρός.
Θέση προβολής
ωω:λλ:δδ Χρόνος αναπαραγωγής (ώρες:λεπτά:δευτερόλεπτα, όταν η επιλογή [Μετρ αναπ ταινίας] έχει οριστεί σε [Ώρα εγγραφής])

ωω:λλ:δδ.κκ (DF)

ωω:λλ:δδ.κκ (NDF)

Χρονοκώδικας (ώρες:λεπτά:δευτερόλεπτα:καρέ, όταν η επιλογή [Μετρ αναπ ταινίας] έχει οριστεί σε [Χρονοκώδικας])
Ένταση ήχου Πατήστε τα πλήκτρα Πλήκτρο προς τα πάνω Πλήκτρο προς τα κάτω για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου του ηχείου ().
Πατήστε το πλήκτρο Επιλογή σημείου AF για να προχωρήστε στην επόμενη οθόνη ().
Επιστροφή Πατήστε το πλήκτρο MENU για να επιστρέψετε στην προβολή μεμονωμένων εικόνων.

Πάνελ αναπαραγωγής ταινίας ανασκόπησης

Στοιχείο Διαδικασίες χειρισμού των λειτουργιών προβολής
Παράλειψη πίσω Προηγούμενο κλιπ Πατήστε το πλήκτρο Πλήκτρο προς τα αριστερά για να εμφανιστεί το πρώτο καρέ του προηγούμενου κλιπ.
Προηγούμενο καρέ Προηγούμενο καρέ Κάθε φορά που περιστρέφετε τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου αριστερά (ή τον επιλογέα Κύριος επιλογέας δεξιά), εμφανίζεται το προηγούμενο καρέ.
Προβολή/αναπαραγωγή Αναπαραγωγή Πατώντας το πλήκτρο Γρήγορος έλεγχος/ρύθμιση γίνεται εναλλαγή μεταξύ της αναπαραγωγής ταινιών και της παύσης αναπαραγωγής.
Επόμενο καρέ Επόμενο καρέ Κάθε φορά που περιστρέφετε τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου δεξιά (ή τον επιλογέα Κύριος επιλογέας αριστερά), εμφανίζεται το επόμενο καρέ.
Παράλειψη εμπρός Επόμενο κλιπ Πατήστε το πλήκτρο Πλήκτρο προς τα δεξιά για να εμφανιστεί το πρώτο καρέ του επόμενου κλιπ.
Καθορισμένη θέση Θέση προβολής
ωω:λλ:δδ Χρόνος αναπαρ. (ώρες:λεπτά:δευτερόλεπτα)
Ένταση ήχου Ένταση ήχου Πατήστε τα πλήκτρα Πλήκτρο προς τα πάνω Πλήκτρο προς τα κάτω για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου του ηχείου ().
Πατήστε το πλήκτρο Επιλογή σημείου AF για να προχωρήστε στην επόμενη οθόνη ().
Επιστροφή Πατήστε το πλήκτρο MENU για να επιστρέψετε στην προβολή μεμονωμένων εικόνων.

Στοιχεία ελέγχου που δεν υπήρχαν στις δύο προηγούμενες οθόνες είναι τα εξής.

Στοιχείο Διαδικασίες χειρισμού των λειτουργιών προβολής
Επεξεργασία Εμφανίζεται η οθόνη επεξεργασίας ().
Αργή κίνηση Προσαρμόστε την ταχύτητα αργής κίνησης περιστρέφοντας τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου. Η ταχύτητα αργής κίνησης υποδεικνύεται επάνω δεξιά στην οθόνη.
Διαγραφή κλιπ* Διαγράφει το τρέχον κλιπ.
Συγκράτηση καρέ Διατίθεται όταν γίνεται αναπαραγωγή ταινιών 4K. Σας επιτρέπει να εξαγάγετε το τρέχον καρέ και να το αποθηκεύσετε ως στατική εικόνα JPEG ή HEIF ().
Επιστροφή Πατήστε το πλήκτρο MENU για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

Εμφανίζεται μόνο κατά την αναπαραγωγή ταινίας ανασκόπησης.

Προσοχή

 • Ρυθμίστε την ένταση ήχου με τα χειριστήρια της τηλεόρασης, όταν η μηχανή είναι συνδεδεμένη με μια τηλεόραση για την αναπαραγωγή ταινίας (), επειδή δεν μπορείτε να ρυθμίστε την ένταση ήχου πατώντας τα πλήκτρα Πλήκτρο προς τα πάνω Πλήκτρο προς τα κάτω.
 • Η αναπαραγωγή ταινιών μπορεί να διακοπεί αν η ταχύτητα ανάγνωσης της κάρτας είναι πολύ αργή ή αν τα αρχεία ταινιών περιέχουν κατεστραμμένα καρέ.

Σημείωση

 • Για να προχωρήσετε προς τα πίσω ή προς τα εμπρός στην αρχή του προηγούμενου ή του επόμενου κλιπ κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μιας ταινίας ανασκόπησης, πατήστε τα πλήκτρα Πλήκτρο προς τα αριστερά Πλήκτρο προς τα δεξιά.