Κατάσταση πανοραμικής λήψης

Χρησιμοποιήστε την κατάσταση [Πανοραμική λήψη] (Πανοραμική λήψη) για να κάνετε λήψη πανοραμάτων. Το πανόραμα δημιουργείται συνδυάζοντας λήψεις που καταγράφονται σε συνεχή λήψη καθώς μετακινείτε τη μηχανή προς μία κατεύθυνση, ενώ πατάτε το κουμπί κλείστρου μέχρι το τέλος της διαδρομής του.

 1. Επιλέξτε μια κατεύθυνση λήψης.

  • Πατήστε το πλήκτρο Επιλογή σημείου AF ή πατήστε [Κατεύθυνση λήψης] στην κάτω δεξιά περιοχή για να επιλέξετε την κατεύθυνση της λήψης.
  • Εμφανίζεται ένα βέλος που δείχνει την κατεύθυνση μετακίνησης της μηχανής.
 2. Πατήστε το κουμπί κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του.

  • Ενώ πατάτε το κουμπί κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του, εστιάστε στο θέμα.
 3. Κάντε λήψη.

  • Πατήστε το κουμπί κλείστρου μέχρι το τέλος της διαδρομής του και μετακινήστε τη μηχανή με σταθερή ταχύτητα προς την κατεύθυνση του βέλους.
  • Καταγράφεται η περιοχή που εμφανίζεται με ευκρίνεια (1).
  • Εμφανίζεται μια ένδειξη προόδου της λήψης (2).
  • Η λήψη σταματά όταν ελευθερώνετε το κουμπί του κλείστρου ή όταν ολόκληρη η ένδειξη προόδου εμφανίζεται με λευκό χρώμα.

Προσοχή

 • Για λεπτομέρειες σχετικά με φακούς που μπορούν να εξουδετερώσουν το φλουτάρισμα από την κίνηση της μηχανής, επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Canon ().
 • Σε ορισμένες σκηνές, οι εικόνες που σκοπεύετε να καταγράψετε μπορεί να μην αποθηκευτούν με τον αναμενόμενο τρόπο και το πανόραμα μπορεί να μην έχει την αναμενόμενη εμφάνιση.
 • Η λήψη μπορεί να διακοπεί στα μισά, αν μετακινήσετε τη μηχανή πολύ αργά ή πολύ γρήγορα. Ωστόσο, το πανόραμα που έχει δημιουργηθεί ως εκείνο το σημείο θα αποθηκευτεί.
 • Λόγω του μεγάλου μεγέθους των εικόνων σε κατάσταση Πανοραμική λήψη, χρησιμοποιήστε υπολογιστή ή άλλη συσκευή για να μειώσετε το μέγεθος των πανοραμικών εικόνων, αν θέλετε να τις εκτυπώσετε από κάρτα μνήμης που είναι τοποθετημένη σε εκτυπωτή Canon.

  Αν δεν είναι δυνατή η σωστή διαχείριση των πανοραμάτων από το λογισμικό ή υπηρεσίες Web, δοκιμάστε να αλλάξετε το μέγεθός τους σε υπολογιστή.

 • Οι λήψεις των παρακάτω θεμάτων και σκηνών ενδέχεται να μην συνδυάζονται σωστά.

  • Θέματα σε κίνηση
  • Κοντινά θέματα
  • Σκηνές με μεγάλες διαφορές στην αντίθεση
  • Σκηνές με μεγάλες περιοχές με το ίδιο χρώμα ή μοτίβο, όπως η θάλασσα ή ο ουρανός
 • Η λήψη δεν επηρεάζεται από διορθώσεις που εφαρμόζονται για αφαίρεση του φλουταρίσματος από την κίνηση της μηχανής.
 • Μετακινήστε αργά τη μηχανή όταν χρησιμοποιείτε φακό με μεγάλη εστιακή απόσταση ή όταν κάνετε λήψη νυχτερινών σκηνών ή λήψη σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.