Μέγεθος εγγραφής ταινίας

Μπορείτε να ορίσετε το μέγεθος εγγραφής, τον ρυθμό καρέ και τη μέθοδο συμπίεσης στο [Λήψη: Μέγ. ΕΓΓΡ ταινίας].

Λάβετε υπόψη ότι ο ρυθμός καρέ ενημερώνεται αυτόματα ανάλογα με τη ρύθμιση [Διαμόρφωση: Σύστημα βίντεο] ().

Μέγεθος εικόνας Αναλογίες
4K 3840×2160 16:9
Full HD 1920×1080 16:9

Προσοχή

 • Εάν αλλάξετε τη ρύθμιση [Διαμόρφωση: Σύστημα βίντεο], θα πρέπει να επιλέξετε [Λήψη: Μέγ. ΕΓΓΡ ταινίας] ξανά.
 • Άλλες συσκευές ενδέχεται να μην αναπαράγουν κανονικά ταινίες όπως 4K, Full HD59,94 fps/50,00 fps και ταινίες με υψηλό ρυθμό καρέ, διότι η αναπαραγωγή απαιτεί έντονο βαθμό επεξεργασίας.
 • Η εμφανής ανάλυση και ο θόρυβος διαφέρουν ελαφρώς ανάλογα με ο μέγεθος εγγραφής της ταινίας, τη ρύθμιση εγγραφής με κοπή και φακό που χρησιμοποιείται.

Σημείωση

 • Για να επιτύχετε καλύτερη απόδοση της κάρτας, συνιστάται η διαμόρφωση της κάρτας με τη μηχανή πριν από την εγγραφή ταινίας ().
 • Δεν είναι δυνατή η εγγραφή ταινιών σε ποιότητα HD ή VGA.

Εγγραφή ταινίας 4K

 • Η εγγραφή ταινιών 4K απαιτεί μια σταθερή κάρτα με γρήγορη ταχύτητα εγγραφής. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Κάρτες με δυνατότητα εγγραφής ταινιών.
 • Η εγγραφή ταινίας 4K αυξάνει σημαντικά τον φόρτο επεξεργασίας, γεγονός που μπορεί να αυξήσει πιο γρήγορα ή πιο έντονα τη θερμοκρασία στο εσωτερικό της μηχανής σε σχέση με τις κανονικές ταινίες. Αν εμφανιστεί ένα λευκό εικονίδιο [Περιορισμός υπερθέρμανσης] ή ένα κόκκινο εικονίδιο [Περιορισμός υπερθέρμανσης (κόκκινο)] κατά την εγγραφή της ταινίας, η κάρτα μπορεί να έχει υπερθερμανθεί, επομένως διακόψτε την εγγραφή και αφήστε τη μηχανή να κρυώσει προτού αφαιρέσετε την κάρτα. (Μην αφαιρείτε την κάρτα αμέσως.)
 • Από μια ταινία 4K, μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε καρέ για αποθήκευση στην κάρτα ως μια στατική εικόνα JPEG ().

Περιοχή εικόνας

Η περιοχή εικόνας της ταινίας διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος εγγραφής της ταινίας, τη ρύθμιση εγγραφής με κοπή και τον φακό που χρησιμοποιείται.

 • Φακοί RF ή EF με ρύθμιση του στοιχείου [Λήψη: Κοπή ταινίας] σε [Απενεργ.]

  • (1) 4K (3840×2160) / 4K (ταινία time-lapse) / Full HD (ταινία time-lapse)
  • (2) Full HD (1920×1080)
 • Φακοί RF ή EF με ρύθμιση του στοιχείου [Λήψη: Κοπή ταινίας] σε [Ενεργ.]
 • Φακοί RF-S ή EF-S

  • (3) 4K (3840×2160) / 4K (ταινία time-lapse) / Full HD (1920×1080) / Full HD (ταινία time-lapse)

Προσοχή

 • Η εγγραφή ταινιών με υψηλό ρυθμό καρέ δεν υποστηρίζεται με τους φακούς RF-S ή EF-S ή εάν η ρύθμιση [Λήψη: Κοπή ταινίας] έχει οριστεί σε [Ενεργ.].
 • Η εγγραφή με Ψηφιακό IS ταινίας () κόβει περισσότερο την εικόνα γύρω από το κέντρο της οθόνης.

Ρυθμός καρέ (fps: καρέ ανά δευτερόλεπτο)

 • [179,8 fps] 179,82 fps / [] 119,88 fps / [] 59,94 fps / [] 29,97 fps

  Για περιοχές με σύστημα τηλεόρασης NTSC (όπως Βόρεια Αμερική, Ιαπωνία, Νότια Κορέα και Μεξικό). Για το στοιχείο [179,8 fps] ή [119,9 fps], ανατρέξτε στη σελίδα Υψηλός ρυθμός καρέ.

 • [150,0 fps] 150,00 fps / [] 100,00 fps / [] 50,00 fps / [] 25,00 fps

  Για περιοχές με σύστημα τηλεόρασης PAL (όπως Ευρώπη, Ρωσία, Κίνα και Αυστραλία). Για το στοιχείο [150,0 fps] ή [100,0 fps], ανατρέξτε στη σελίδα Υψηλός ρυθμός καρέ.

 • [] 23,98 fps

  Κυρίως για κινηματογραφικούς σκοπούς. Η επιλογή (23,98 fps) είναι διαθέσιμη όταν η ρύθμιση [Διαμόρφωση: Σύστημα βίντεο] έχει οριστεί σε [Για NTSC].

Μέθοδος συμπίεσης

 • [] IPB (Τυπική)

  Κάθε φορά συμπιέζονται πολλά καρέ, επιτυγχάνοντας πιο αποδοτική εγγραφή.

 • [] IPB (Ελαφριά)

  Εφόσον η ταινία εγγράφεται με μικρότερο ρυθμό bit από ό,τι στη μέθοδο IPB (τυπική), το μέγεθος του αρχείου θα είναι μικρότερο από ό,τι στην IPB (τυπική) και η συμβατότητα αναπαραγωγής μεγαλύτερη. Αυτό θα κάνει τον διαθέσιμο χρόνο εγγραφής μεγαλύτερο από ό,τι με τη IPB (Τυπική) (με κάρτα ίδιας χωρητικότητας).

Μορφή εγγραφής ταινίας

 • [MP4] MP4

  Όλες οι ταινίες που τραβάτε με τη μηχανή εγγράφονται ως αρχεία ταινίας σε μορφή MP4 (επέκταση αρχείου «.MP4»).

Κάρτες με δυνατότητα εγγραφής ταινιών

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις κάρτες με δυνατότητα εγγραφής σε όλα τα μεγέθη εγγραφής ταινίας, ανατρέξτε στην ενότητα Απαιτήσεις απόδοσης κάρτας (εγγραφή ταινίας) [ταχύτητα εγγραφής/ανάγνωσης].

Δοκιμάστε τις κάρτες εγγράφοντας μερικές ταινίες, ώστε να βεβαιωθείτε ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί εγγραφή σωστά στο καθορισμένο μέγεθος ().

Προσοχή

 • Πριν από την εγγραφή ταινιών 4K, κάντε διαμόρφωση των καρτών επιλέγοντας [Πλήρης Διαμόρφωση] στη ρύθμιση [Διαμόρφωση: Διαμόρφωση κάρτας] ().
 • Δεν είναι δυνατή η χρήση καρτών με διαμόρφωση FAT32 κατά την εγγραφή ταινιών με ρυθμό καρέ 179,82/150,00 fps.
 • Αν χρησιμοποιήσετε μια κάρτα με χαμηλή ταχύτητα εγγραφής κατά την εγγραφή ταινίας, η ταινία ενδέχεται να μην καταγραφεί σωστά. Επίσης, αν αναπαράγετε ταινίες από μια κάρτα με αργή ταχύτητα ανάγνωσης, η αναπαραγωγή ενδέχεται να μην γίνεται σωστά.
 • Κατά την εγγραφή ταινιών, χρησιμοποιήστε κάρτες υψηλής απόδοσης με την ταχύτητα εγγραφής να υπερβαίνει αρκετά τον ρυθμό bit.
 • Αν δεν γίνεται κανονικά η εγγραφή των ταινιών, διαμορφώστε την κάρτα και προσπαθήστε ξανά. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα με τη διαμόρφωση της κάρτας, απευθυνθείτε στην τοποθεσία web του κατασκευαστή της κάρτας, κ.λπ.

Σημείωση

 • Για να επιτύχετε καλύτερη απόδοση της κάρτας, συνιστάται η διαμόρφωση της κάρτας με τη μηχανή πριν από την εγγραφή ταινίας ().
 • Για να ελέγξετε την ταχύτητα εγγραφής/ανάγνωσης της κάρτας, επισκεφτείτε τον ιστότοπο του κατασκευαστή της κάρτας, κ.λπ.

Αρχεία ταινίας που υπερβαίνουν τα 4 GB

 • Χρήση καρτών SDHC διαμορφωμένων με τη μηχανή

  Αν χρησιμοποιείτε τη μηχανή για τη διαμόρφωση μιας κάρτας SDHC, η κάρτα θα τη διαμορφώσει σε FAT32.

  Στις κάρτες FAT32, αν εγγράψετε μια ταινία και το μέγεθος του αρχείου υπερβαίνει τα 4 GB, δημιουργείται αυτόματα ένα νέο αρχείο ταινίας.

  Κατά την προβολή της ταινίας, θα πρέπει να προβάλετε κάθε αρχείο ταινίας ξεχωριστά. Τα αρχεία ταινίας δεν μπορούν να προβληθούν αυτόματα σε διαδοχική σειρά. Όταν ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή της ταινίας, επιλέξτε την επόμενη ταινία για αναπαραγωγή.

 • Χρήση καρτών SDXC διαμορφωμένων με τη μηχανή

  Αν χρησιμοποιείτε τη μηχανή για τη διαμόρφωση κάρτας SDXC, η κάρτα θα διαμορφωθεί σε exFAT.

  Κατά τη χρήση κάρτας με διαμόρφωση exFAT, ακόμα και αν το μέγεθος του αρχείου υπερβεί τα 4 GB στη διάρκεια εγγραφής ταινίας, η ταινία αποθηκεύεται ως ενιαίο αρχείο (αντί να χωριστεί σε πολλά αρχεία).

Προσοχή

 • Κατά τη μεταφορά αρχείων ταινιών που υπερβαίνουν τα 4 GB σε υπολογιστή, χρησιμοποιείτε το EOS Utility ή μια συσκευή ανάγνωσης καρτών (). Η αποθήκευση αρχείων ταινιών που υπερβαίνουν τα 4 GB ενδέχεται να μην είναι δυνατή εάν το προσπαθήσετε χρησιμοποιώντας τις τυπικές δυνατότητες του λειτουργικού συστήματος του υπολογιστή.

Συνολικός χρόνος εγγραφής ταινίας και μέγεθος αρχείου ανά λεπτό

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Εγγραφή ταινίας.

Χρονικό όριο εγγραφής ταινίας

 • Κατά την εγγραφή ταινιών χωρίς υψηλό ρυθμό καρέ

  Ο μέγιστος χρόνος εγγραφής μιας ταινίας είναι 2 ώρες. Όταν συμπληρωθούν 2 ώρες, η εγγραφή σταματά αυτόματα. Μπορείτε να επανεκκινήσετε την εγγραφή ταινίας πατώντας το πλήκτρο λήψης ταινίας (η ταινία θα εγγραφεί ως νέο αρχείο).

 • Κατά την εγγραφή ταινιών με υψηλό ρυθμό καρέ

  Ο μέγιστος χρόνος εγγραφής μιας ταινίας είναι ως εξής.

  • Όταν έχει ρυθμιστεί σε 119,88/100,00 fps: Έως 30 λεπτά
  • Όταν έχει ρυθμιστεί σε 179,82/150,00 fps: Έως 20 λεπτά

  Μετά την παρέλευση αυτού του χρόνου εγγραφής, η εγγραφή διακόπτεται αυτόματα. Μπορείτε να επανεκκινήσετε την εγγραφή ταινίας με υψηλό ρυθμό καρέ πατώντας το πλήκτρο λήψης ταινίας (η ταινία θα εγγραφεί ως νέο αρχείο).

Προσοχή

 • Η θερμοκρασία στο εσωτερικό της μηχανής μπορεί να αυξηθεί και ενδέχεται να υπάρχει λιγότερος διαθέσιμος χρόνος εγγραφής έπειτα από αναπαραγωγή ταινίας για μεγάλο χρονικό διάστημα ή έπειτα από Άμεση Προβολή.