Ηχητικά σήματα

 1. Επιλέξτε [Διαμόρφωση: Ηχητικά Σήματα].

 2. Κάντε μια επιλογή.

  • Ενεργ.

   Η μηχανή εκπέμπει ηχητικό σήμα μετά την εστίαση και στις λειτουργίες αφής.

  • Απενεργ.

   Απενεργοποιεί το ηχητικό σήμα για τις λειτουργίες εστίασης, χρονομέτρου αυτο-φωτογράφισης, κλείστρου και αφής.

Σημείωση

 • Από προεπιλογή, η ένταση ήχου του ηχητικού σήματος για τις λειτουργίες αφής ορίζεται σε [0] ().