Προβολή εικόνων

Προβολή μεμονωμένων εικόνων

 1. Μεταβείτε στην αναπαραγωγή.

  • Πατήστε το πλήκτρο Προβολή/αναπαραγωγή.
  • Εμφανίζεται η τελευταία εικόνα που καταγράφηκε ή προβλήθηκε.
 2. Αναζητήστε εικόνες.

  • Για να ξεκινήσετε την προβολή από την πιο πρόσφατη λήψη, περιστρέψτε τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου προς τα αριστερά. Για να προβάλετε εικόνες ξεκινώντας από την πρώτη που καταγράψατε, περιστρέψτε τον επιλογέα δεξιόστροφα.
  • Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο INFO, οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη αλλάζουν.

  Χωρίς πληροφορίες

  Βασική εμφάνιση πληροφοριών

  Εμφάνιση πληροφοριών λήψης

 3. Εξέλθετε από την προβολή εικόνων.

  • Πατήστε το πλήκτρο Προβολή/αναπαραγωγή, για να εξέλθετε από τη λειτουργία προβολής εικόνων και να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής για λήψη.

Σημείωση

 • Στις εικόνες RAW που έχουν καταγραφεί με το στοιχείο [Λήψη: Κοπή/αναλογίες] ρυθμισμένο σε [1:1 (αναλογίες)], [4:3 (αναλογίες)] ή [16:9 (αναλογίες)] (), εμφανίζονται γραμμές που υποδεικνύουν την περιοχή εικόνας.
 • Εάν τα κριτήρια αναζήτησης ρυθμιστούν με την επιλογή [Προβολή/αναπαραγωγή: Ρύθμ κριτηρίων αναζήτησ εικ] (), θα εμφανιστούν μόνο οι φιλτραρισμένες εικόνες.
 • Κατά την προβολή, οι εικόνες που έχουν καταγραφεί με την επιλογή [Εξειδικευμένες ρυθμίσεις: Προσθήκη πληροφοριών κοπής] ορισμένη σε μια ρύθμιση εκτός της ρύθμισης [Απενεργ.] () εμφανίζονται με γραμμές που υποδεικνύουν την περιοχή εικόνας.

Εμφάνιση πληροφοριών λήψης

Με ανοιχτή την οθόνη πληροφοριών λήψης (), μπορείτε να πατήσετε τα πλήκτρα Πλήκτρο προς τα πάνω Πλήκτρο προς τα κάτω για εναλλαγή σε άλλες πληροφορίες. Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τις πληροφορίες που εμφανίζονται, στην επιλογή [Προβολή/αναπαραγωγή: Εμφάνιση πληροφ προβολής] ().

Αναπαραγωγή μέσω χειρισμών αφής

Η μηχανή διαθέτει έναν πίνακα αφής που μπορείτε να αγγίξετε για να ελέγξετε την προβολή. Οι υποστηριζόμενες λειτουργίες αφής είναι όπως εκείνες που χρησιμοποιούνται στα smartphone και παρόμοιες συσκευές. Αρχικά, πατήστε το πλήκτρο Προβολή/αναπαραγωγή για προετοιμασία της αναπαραγωγή μέσω χειρισμών αφής.

Αναζήτηση εικόνων

Οθόνη άλματος

Οθόνη ευρετηρίου

Προβολή με μεγέθυνση

Σημείωση

 • Μπορείτε επίσης να μεγεθύνετε την οθόνη πατώντας δύο φορές με ένα δάχτυλο.