Κοπή/αναλογίες στατικών εικόνων

Μπορείτε να αλλάξετε την περιοχή εικόνας πριν από τη λήψη. Με τη ρύθμιση [1,6x (κοπή)], χρησιμοποιείται το κέντρο του αισθητήρα εικόνας (περιοχή μεγέθους ίσου με το APS-C), για μια γωνία θέασης που αντιστοιχεί σε περίπου 1,6 φορές την εστιακή απόσταση φακού. Άλλες επιλογές ρύθμισης σάς επιτρέπουν να αλλάξετε τις αναλογίες που χρησιμοποιούνται για τη λήψη.

 1. Επιλέξτε [Λήψη: Κοπή/αναλογίες].

 2. Κάντε μια επιλογή.

  • Επιλέξτε [Πλήρες πλαίσιο], [1,6x (κοπή)], [1:1 (αναλογίες)], [4:3 (αναλογίες)] ή [16:9 (αναλογίες)].
  • Με τους φακούς RF-S.EF-S, η ρύθμιση [1,6x (κοπή)] ορίζεται αυτόματα και δεν υπάρχει άλλη διαθέσιμη επιλογή.
  • Για να συνεχίσετε χωρίς να αλλάξει η εμφάνιση της περιοχής λήψης, πατήστε το πλήκτρο Γρήγορος έλεγχος/ρύθμιση και προχωρήστε στο βήμα 4.
 3. Επιλέξτε τον τρόπο εμφάνισης της περιοχής λήψης.

  • Στην οθόνη του βήματος 2 πατήστε το πλήκτρο INFO.
  • Επιλέξτε τον τύπο προβολής και πατήστε το πλήκτρο Γρήγορος έλεγχος/ρύθμιση.

  Προσοχή

  • Οι επιλογές ποιότητας εικόνας ΥψηλήΜεσαία/ΚανονικόΜεσαία/ΥψηλήΜικρή 1/ΚανονικόΜικρή 1 δεν είναι διαθέσιμες αν έχει οριστεί η επιλογή [1,6x (κοπή)] ή με φακούς RF-S/EF-S.
  • Η λήψη με τη λειτουργία [1,6x (κοπή)] και με ποιότητα εικόνας ΥψηλήΜεσαία/ΚανονικόΜεσαία/ΥψηλήΜικρή 1/ΚανονικόΜικρή 1 παράγει εικόνες ΥψηλήΜέγιστη/ΚανονικόΜέγιστη/Μικρή 2/Μικρή 2, αντίστοιχα.
  • Κατά τη λήψη με φακό RF-S/EF-S, όταν έχουν οριστεί \οι επιλογές [1:1 (αναλογίες)], [4:3 (αναλογίες)] ή [16:9 (αναλογίες)], η ρύθμιση διαγράφεται αυτόματα και εφαρμόζεται η επιλογή [1,6x (κοπή)] σε αναλογίες 3:2.
 4. Τραβήξτε τη φωτογραφία.

  • Όταν έχει οριστεί η επιλογή [1,6x (κοπή)] ή χρησιμοποιείται φακός RF-S/EF-S, η εικόνα εμφανίζεται μεγεθυμένη κατά 1,6× περίπου.
  • Όταν ορίζονται οι επιλογές [1:1 (αναλογίες)], [4:3 (αναλογίες)] ή [16:9 (αναλογίες)], η εικόνα καταγράφεται εντός της μαύρης ή σκιαγραφημένης περιοχής.

Προσοχή

 • Οι περιοχές που βρίσκονται εκτός της κομμένης περιοχής δεν καταγράφονται κατά τη λήψη RAW εφόσον έχει επιλεχθεί η ρύθμιση [1,6x (κοπή)] ή με τους φακούς RF-S/EF-S.
 • Η ρύθμιση [Περιοχή λήψης] δεν επηρεάζει την προβολή εφόσον έχει επιλεχθεί η ρύθμιση [1,6x (κοπή)] ή με τους φακούς RF-S/EF-S.
 • Η επιλογή [Εξειδικευμένες ρυθμίσεις: Προσθήκη πληροφοριών κοπής] είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχει επιλεχθεί [Πλήρες πλαίσιο].

Σημείωση

 • Για λεπτομέρειες σχετικά με το πλήθος pixel εφόσον έχει οριστεί κοπή ή αναλογίες, ανατρέξτε στη σελίδα Πλήθος pixel στατικών εικόνων.
 • Σχεδόν το 100% της κάλυψης του οπτικού πεδίου διατηρείται κατακόρυφα και οριζόντια εφόσον έχει οριστεί κοπή ή αναλογίες.
 • Εφόσον έχουν οριστεί αναλογίες, οι πληροφορίες των αναλογιών προστίθενται στις εικόνες RAW, οι οποίες καταγράφονται σε πλήρες μέγεθος. Κατά την προβολή εικόνων RAW, η περιοχή της εικόνας που χρησιμοποιείται για τη λήψη υποδεικνύεται από γραμμές. Λάβετε υπόψη ότι μόνο η περιοχή εικόνας της λήψης εμφανίζεται στο στοιχείο Διαδοχική προβολή.