Λήψη κατά τρεμοπαίγματος

Ανομοιόμορφη έκθεση και χρώμα ενδέχεται να εμφανιστούν στη συνεχή λήψη σε γρήγορες ταχύτητες κλείστρου υπό φωτεινές πηγές που τρεμοπαίζουν, όπως τα φώτα φθορισμού, λόγω της ανομοιόμορφης κάθετης έκθεσης. Η λήψη κατά του τρεμοπαίγματος σάς επιτρέπει να τραβάτε φωτογραφίες όταν η έκθεση και τα χρώματα επηρεάζονται λιγότερο από το τρεμόπαιγμα.

 1. Επιλέξτε [Λήψη: Λήψη κατά τρεμοπ.].

 2. Επιλέξτε [Ενεργ.].

 3. Τραβήξτε τη φωτογραφία.

Προσοχή

 • Όταν έχετε επιλέξει [Ενεργ.] και πραγματοποιείτε λήψη με φωτεινή πηγή που τρεμοπαίζει, η καθυστέρηση ελευθέρωσης κλείστρου θα είναι λίγο μεγαλύτερη. Επίσης, η ταχύτητα συνεχούς λήψης μπορεί να είναι πιο αργή και το μεσοδιάστημα λήψης να γίνει ακανόνιστο.
 • Το τρεμόπαιγμα σε συχνότητα εκτός των 100Hz ή 120Hz δεν μπορεί να εντοπιστεί. Επίσης, εάν η συχνότητα τρεμοπαίγματος της φωτεινής πηγής αλλάζει κατά τη διάρκεια της συνεχούς λήψης, τα αποτελέσματα του τρεμοπαίγματος δεν μπορούν να μειωθούν.
 • Στην κατάσταση Fv, P ή Av, οι τόνοι χρωμάτων των εικόνων που καταγράφηκαν μπορεί να διαφέρουν εάν η ταχύτητα κλείστρου αλλάξει κατά τη συνεχή λήψη ή εάν καταγράψετε πολλαπλές λήψεις της ίδιας σκηνής σε διαφορετικές ταχύτητες κλείστρου. Για την αποφυγή ασυνεπών τόνων χρωμάτων, πραγματοποιήστε λήψη σε κατάσταση Fv, Tv ή M με σταθερή ταχύτητα κλείστρου.
 • Οι τόνοι χρωμάτων των εικόνων που καταγράφηκαν μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις επιλογές [Ενεργ.] και [Απενεργ.].
 • Η ταχύτητα κλείστρου, η τιμή διαφράγματος και η ταχύτητα ISO μπορεί να αλλάξουν κατά την έναρξη της λήψης με κλείδωμα AE.
 • Εάν το θέμα είναι μπροστά από σκούρο φόντο ή εάν υπάρχει έντονη πηγή φωτός στην εικόνα, μπορεί να μην ανιχνευθεί σωστά το τρεμόπαιγμα.
 • Η μείωση του τρεμοπαίγματος μπορεί να μην είναι δυνατή σε ειδικούς τύπους φωτισμού.
 • Ανάλογα με τη φωτεινή πηγή, το τρεμόπαιγμα μπορεί να μην εντοπίζεται σωστά.
 • Ανάλογα με τις φωτεινές πηγές ή τις συνθήκες λήψης, μπορεί να μην επιτευχθεί το αναμενόμενο αποτέλεσμα ακόμα κι αν χρησιμοποιείτε αυτήν τη λειτουργία.

Σημείωση

 • Συνιστάται η λήψη δοκιμαστικών φωτογραφιών.
 • Αν τρεμοπαίζει η οθόνη (όπως όταν αλλάζει η φωτεινή πηγή), μπορείτε να ανιχνεύσετε χειροκίνητα το τρεμόπαιγμα πατώντας το πλήκτρο Γρήγορος έλεγχος/ρύθμιση, επιλέγοντας τη ρύθμιση [Λήψη κατά τρεμοπ.] και πατώντας το πλήκτρο INFO.
 • Το τρεμόπαιγμα δεν μειώνεται στις καταστάσεις Βασικής ζώνης.
 • Η λειτουργία μείωσης του τρεμοπαίγματος λειτουργεί επίσης κατά τη φωτογράφιση με φλας. Ωστόσο, μπορεί να μην επιτευχθεί το αναμενόμενο αποτέλεσμα κατά τη φωτογράφιση με ασύρματη επικοινωνία φλας.