Κατάσταση ειδικών σκηνών

Η μηχανή θα επιλέξει αυτόματα τις κατάλληλες ρυθμίσεις όταν επιλέγετε μια κατάσταση λήψης για το θέμα ή τη σκηνή σας.

* Το Ειδική σκηνή σημαίνει «Special Scene» (Ειδική σκηνή).

  1. Τοποθετήστε τον επιλογέα κατάστασης στη θέση Ειδική σκηνή.

  2. Πατήστε το πλήκτρο Γρήγορος έλεγχος/ρύθμιση.

  3. Επιλέξτε μια κατάσταση λήψης.

    • Χρησιμοποιήστε τον επιλογέα Κύριος επιλογέας για να επιλέξετε μια κατάσταση λήψης και πατήστε το πλήκτρο Γρήγορος έλεγχος/ρύθμιση.
  4. Εξετάστε τις ρυθμίσεις.

    • Πατήστε το πλήκτρο Γρήγορος έλεγχος/ρύθμιση για να εμφανίσετε την οθόνη Γρήγορου ελέγχου.

Σημείωση

  • Επίσης, μπορείτε να ρυθμίσετε την κατάσταση λήψης στην επιλογή [Λήψη: Κατάσταση λήψης].
  • Όταν η επιλογή [Διαμόρφωση: Οδηγός καταστάσεων] είναι ρυθμισμένη σε [Απενεργοποίηση], μετά το βήμα 1, πατήστε το πλήκτρο Γρήγορος έλεγχος/ρύθμιση για να αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη Γρήγορου ελέγχου, χρησιμοποιήστε τον επιλογέα Κύριος επιλογέας για να επιλέξετε μια κατάσταση λήψης και πατήστε το πλήκτρο Γρήγορος έλεγχος/ρύθμιση.

Διαθέσιμες καταστάσεις λήψης σε κατάσταση SCN

Κατάσταση λήψης
Πορτραίτο Πορτραίτο Κοντινή λήψη Κοντινή Λήψη
Ομαδική φωτογραφία Ομαδική φωτογραφία Τρόφιμα Τρόφιμα
Τοπίο Τοπίο Νυχτερινό πορτραίτο Νυχτερινό Πορτραίτο
Πανοραμική λήψη Πανοραμική λήψη Νυχτερινή σκηνή χωρίς τρίπoδο Νυχτ. Σκηνή Χωρίς Τρίπoδο
Σπορ Σπορ Έλεγχος οπίσθιου φωτισμού HDR Έλεγχ Οπίσθιου Φωτ HDR
Παιδιά Παιδιά Κατάσταση αθόρυβου κλείστρου Αθόρυβο κλείστρο
Μετατόπιση Μετατόπιση