Προεπισκόπηση AF

Γενικά, αυτή η λειτουργία διατηρεί τα θέματα εστιασμένα. Η μηχανή είναι έτοιμη να εστιάσει αμέσως όταν πατάτε το κουμπί κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του.

  1. Επιλέξτε [Αυτόματη εστίαση: Προεπισκόπηση AF].

  2. Επιλέξτε [Ενεργ.].

Προσοχή

  • Οι διαθέσιμες λήψεις είναι λιγότερες, εάν έχει οριστεί η επιλογή [Ενεργ.], επειδή ο φακός κινείται συνεχώς και καταναλώνεται η ισχύς της μπαταρίας.