Προφυλάξεις χειρισμού

Φροντίδα της μηχανής

 • Η μηχανή είναι ένα όργανο ακριβείας. Προφυλάξτε την από πτώσεις ή ισχυρούς κραδασμούς.
 • Η μηχανή δεν είναι αδιάβροχη και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται μέσα στο νερό.
 • Το κάλυμμα υποδοχής, το κάλυμμα διαμερίσματος κάρτας/μπαταρίας και άλλες περιοχές της μηχανής που παρέχουν πρόσβαση στο εσωτερικό της πρέπει να κλείνουν καλά, για να προστατεύεται η μηχανή από σκόνη και νερό. Τοποθετήστε επίσης το κάλυμμα υποδοχής αξεσουάρ στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών.
 • Αυτή η μηχανή έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι ανθεκτική στη σκόνη και στα σταγονίδια, προκειμένου να αποφευχθεί η απροσδόκητη είσοδος άμμου, σκόνης, βρωμιάς ή νερού στο εσωτερικό της. Ωστόσο, είναι αδύνατο να αποτραπεί πλήρως η είσοδος βρωμιάς, σκόνης, νερού ή αλατιού στο εσωτερικό της. Στο μέτρο του δυνατού, μην αφήνετε να εισχωρήσουν στη μηχανή βρωμιά, σκόνη, νερό ή αλάτι.
 • Αν πέσει νερό πάνω στη μηχανή, σκουπίστε την με ένα στεγνό και καθαρό πανί. Εάν εισχωρήσει στη μηχανή βρωμιά, σκόνη ή αλάτι, σκουπίστε την με ένα καθαρό και καλά στραγγισμένο υγρό πανί.
 • Αν η μηχανή χρησιμοποιείται σε μέρη με σκόνη ή ρύπους, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά.
 • Συνιστάται ο καθαρισμός της μηχανής μετά τη χρήση. Αν επιτρέψετε να παραμείνει στη μηχανή βρωμιά, σκόνη, νερό ή αλάτι, μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία.
 • Σε περίπτωση πτώσης της μηχανής στο νερό ή εάν ανησυχείτε ότι μπορεί να έχει εισχωρήσει υγρασία (νερό), βρωμιά, σκόνη ή αλάτι, συμβουλευτείτε αμέσως την πλησιέστερη Τεχνική υπηρεσία Canon.
 • Μην αφήνετε ποτέ τη μηχανή κοντά σε συσκευές που παράγουν ισχυρά μαγνητικά πεδία, όπως είναι οι μαγνήτες και οι ηλεκτρικοί κινητήρες. Επίσης, αποφύγετε να χρησιμοποιείτε ή να αφήνετε τη μηχανή κοντά σε συσκευές που παράγουν ισχυρή ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, όπως οι μεγάλες κεραίες. Τα ισχυρά μαγνητικά πεδία μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία της μηχανής ή αλλοίωση των δεδομένων εικόνας.
 • Μην αφήνετε τη μηχανή σε χώρους με υψηλή θερμοκρασία, όπως π.χ. μέσα σε αυτοκίνητο που είναι εκτεθειμένο στο ηλιακό φως. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στη λειτουργία της μηχανής.
 • Η μηχανή περιέχει ηλεκτρονικά κυκλώματα μεγάλης ακρίβειας. Μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε τη μηχανή μόνοι σας.
 • Μην εμποδίζετε την κίνηση του κλείστρου με το δάχτυλό σας ή με άλλα αντικείμενα. Μπορεί να προκληθεί βλάβη.
 • Χρησιμοποιήστε μόνο εμπορικά διαθέσιμο ανεμιστήρα για να απομακρύνετε τη σκόνη από τον φακό, το σκόπευτρο ή από άλλα μέρη. Μην καθαρίζετε το φακό ή το σώμα της μηχανής με καθαριστικά που περιέχουν οργανικούς διαλύτες. Για τις δύσκολες περιπτώσεις, απευθυνθείτε στην Τεχνική υπηρεσία Canon.
 • Μην αγγίζετε τις ηλεκτρικές επαφές της μηχανής με τα δάκτυλά σας. Διαφορετικά, οι επαφές μπορεί να οξειδωθούν. Οι οξειδωμένες επαφές μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στη λειτουργία της μηχανής.
 • Η ξαφνική μεταφορά της μηχανής από χώρους με χαμηλή σε χώρους με υψηλή θερμοκρασία μπορεί να προκαλέσει το σχηματισμό υγρασίας στη μηχανή και στα εσωτερικά της εξαρτήματα. Για να αποφύγετε τον σχηματισμό υγρασίας, τοποθετήστε τη μηχανή μέσα σε μια σφραγισμένη πλαστική σακούλα και αφήστε την να προσαρμοστεί στην υψηλότερη θερμοκρασία πριν τη βγάλετε από τη σακούλα.
 • Αν παρουσιαστεί υγρασία στη μηχανή, για την αποφυγή ζημιάς, μην χρησιμοποιείτε τη μηχανή ή μην αφαιρείτε τον φακό, την κάρτα ή την μπαταρία. Απενεργοποιήστε τη μηχανή και περιμένετε μέχρι να εξατμιστεί τελείως η υγρασία, για να συνεχίσετε τη χρήση. Ακόμη και όταν η μηχανή στεγνώσει εντελώς, αν η θερμοκρασία στο εσωτερικό της είναι χαμηλή, μην αφαιρείτε τον φακό, την κάρτα ή την μπαταρία, μέχρι η μηχανή να προσαρμοστεί στη θερμοκρασία περιβάλλοντος.
 • Αν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη μηχανή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε την μπαταρία και αποθηκεύστε τη μηχανή σε έναν δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο. Ακόμη και όταν η μηχανή είναι αποθηκευμένη, να πατάτε το κουμπί κλείστρου μερικές φορές κατά διαστήματα, για να βεβαιώνεστε ότι η μηχανή λειτουργεί.
 • Αποφύγετε την αποθήκευση της μηχανής σε χώρους όπου υπάρχουν χημικά που προκαλούν δημιουργία σκουριάς και διάβρωση, όπως π.χ. σε χημικά εργαστήρια.
 • Αν η μηχανή δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, δοκιμάστε όλες τις λειτουργίες της πριν την χρησιμοποιήστε ξανά. Αν δεν έχετε χρησιμοποιήσει τη μηχανή για μεγάλο χρονικό διάστημα ή αν σκοπεύετε να τραβήξετε σημαντικές φωτογραφίες, όπως π.χ. κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού σας στο εξωτερικό, ζητήστε τον έλεγχο της μηχανής από την Τεχνική υπηρεσία Canon ή ελέγξτε τη μηχανή μόνοι σας και βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά.
 • Η μηχανή μπορεί να ζεσταθεί μετά από επαναλαμβανόμενη συνεχή λήψη ή λήψη στατικών εικόνων/ταινιών για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό δεν αποτελεί βλάβη.
 • Αν υπάρχει μια έντονη πηγή φωτός εντός ή εκτός της περιοχής της εικόνας, ενδέχεται να εμφανιστούν είδωλα.
 • Κατά τη λήψη με οπίσθιο φωτισμό, κρατήστε τον ήλιο αρκετά μακριά από τη γωνία θέασης. Κρατάτε πάντα έντονες πηγές φωτός, όπως τον ήλιο, λέιζερ και άλλες πηγές έντονου τεχνητού φωτός έξω από την περιοχή της εικόνας και όχι κοντά σε αυτήν. Το συμπυκνωμένο έντονο φως μπορεί να προκαλέσει καπνό ή να καταστρέψει τον αισθητήρα εικόνας ή άλλα εσωτερικά εξαρτήματα.
 • Συνδέστε το κάλυμμα του φακού για να αποτρέψετε την άμεση είσοδο του ηλιακού και άλλου είδους φωτός όταν δεν κάνετε λήψη.

Οθόνη και σκόπευτρο

Τα παρακάτω δεν επηρεάζουν τις εικόνες που καταγράφονται με τη μηχανή.

 • Αν και η οθόνη και το σκόπευτρο κατασκευάζονται με τεχνολογία πολύ υψηλής ακρίβειας με περισσότερα από 99,99% ενεργά pixel, το 0,01% ή λιγότερο από τα pixel αυτά μπορεί να είναι κατεστραμμένα και ενδεχομένως να υπάρχουν ίχνη μαύρου, κόκκινου ή άλλου χρώματος. Αυτό δεν αποτελεί βλάβη.
 • Αν η οθόνη παραμείνει ενεργοποιημένη για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να προκληθεί «κάψιμο» της οθόνης, δηλαδή παραμένει ένα αχνό είδωλο της εικόνας που εμφανιζόταν προηγουμένως στην οθόνη. Ωστόσο, αυτό το φαινόμενο είναι προσωρινό και θα εξαφανιστεί αν δεν χρησιμοποιήσετε τη μηχανή για μερικές ημέρες.
 • Η οθόνη μπορεί να αντιδρά ελαφρώς αργά σε χαμηλές θερμοκρασίες ή να φαίνεται μαύρη σε υψηλές θερμοκρασίες. Θα επανέλθει στην κανονική της λειτουργία σε θερμοκρασία δωματίου.

Κάρτες

Για την προστασία της κάρτας και των αποθηκευμένων δεδομένων, να θυμάστε τα εξής:

 • Προφυλάξτε την κάρτα από πτώσεις, στρέβλωση ή υγρασία. Μην την πιέζετε με δύναμη και μην την υποβάλλετε σε κρούσεις ή δονήσεις.
 • Μην αγγίζετε τις ηλεκτρονικές επαφές της κάρτας με τα δάκτυλά σας ή με οποιοδήποτε μεταλλικό αντικείμενο.
 • Μην κολλάτε αυτοκόλλητα ή άλλα αντικείμενα στην κάρτα.
 • Μην αποθηκεύετε και μην χρησιμοποιείτε την κάρτα κοντά σε οποιοδήποτε αντικείμενο με ισχυρό μαγνητικό πεδίο, όπως τηλεοράσεις, ηχεία ή μαγνήτες. Επίσης, αποφύγετε θέσεις στις οποίες συσσωρεύεται στατικός ηλεκτρισμός.
 • Μην αφήνετε την κάρτα εκτεθειμένη σε άμεσο ηλιακό φως ή κοντά σε πηγές θερμότητας.
 • Να αποθηκεύετε την κάρτα μέσα σε θήκη.
 • Μην αποθηκεύετε την κάρτα σε χώρους με υψηλή θερμοκρασία ή/και υγρασία ή σε σημεία με σκόνη.
 • Οι κάρτες μπορεί να ζεσταθούν έπειτα από παρατεταμένες περιόδους επαναλαμβανόμενης συνεχούς λήψης ή λήψης στατικών εικόνων/εγγραφής ταινιών. Αυτό δεν αποτελεί βλάβη.

Φακός

 • Αφού αποσυνδέσετε τον φακό από τη μηχανή, ακουμπήστε τον σε μια επιφάνεια με το πίσω άκρο προς τα επάνω και τοποθετήστε το πίσω κάλυμμα, ώστε να αποφύγετε τυχόν γρατσουνιές στην επιφάνεια του φακού και στις ηλεκτρικές επαφές (1).

Κηλίδες στον αισθητήρα εικόνας

Εκτός από τη σκόνη που εισέρχεται στη μηχανή από το περιβάλλον, σε σπάνιες περιπτώσεις, ενδέχεται να κολλήσει στη μπροστινή όψη του αισθητήρα λιπαντικό από τα εσωτερικά εξαρτήματα της μηχανής. Αν φαίνονται κηλίδες στις εικόνες, συνιστάται ο καθαρισμός του αισθητήρα από την Τεχνική υπηρεσία Canon.