Οθόνη υψηλής ταχύτητας

Οθόνη υψηλής ταχύτητας που αλλάζει μεταξύ των λήψεων, και η ζωντανή εικόνα είναι διαθέσιμη όταν γίνεται λήψη σε κατάσταση προώθησης [Συνεχής λήψη υψηλής ταχύτητας plus] ή [Συνεχής λήψη υψηλής ταχύτητας] και σε λειτουργία κλείστρου εκτός από τη λειτουργία ηλεκτρονικού κλείστρου.

 1. Επιλέξτε [Λήψη: Οθόνη υψηλής ταχύτητας].

 2. Κάντε μια επιλογή.

  • Επιλέξτε [Ενεργ.] για οθόνη με εναλλαγή μεταξύ των λήψεων και της ζωντανής εικόνας.

Προσοχή

 • Οι εικόνες μπορεί να τρεμοπαίζουν κατά την εμφάνιση υψηλής ταχύτητας. Αυτό συμβαίνει συχνότερα σε υψηλές ταχύτητες κλείστρου. Ωστόσο, τα αποτελέσματα λήψης δεν επηρεάζονται.
 • Η οθόνη υψηλής ταχύτητας δεν εφαρμόζεται για ταχύτητες κλείστρου μικρότερες από 1/30 δευτ., τιμές διαφράγματος μεγαλύτερες από f/11, συνθήκες που δυσκολεύουν την αυτόματη εστίαση, φωτογράφιση με φλας ή υψηλές ταχύτητες ISO. Μπορεί επίσης να σταματήσει καθώς φωτογραφίζετε.
 • Η οθόνη υψηλής ταχύτητας δεν είναι διαθέσιμη στις ακόλουθες περιπτώσεις.

  • Εάν η ρύθμιση [Λήψη: Βοήθ προβ οπτ σκόπ] έχει οριστεί σε [On]
  • Με την επιλογή [Λήψη: Προσομοίωση οθόνης] να έχει οριστεί σε [Απενεργ.] ή [Έκθεση μόνο σε πίεση DOF]