Ανάλυση HDMI

Ρυθμίστε την ανάλυση εξόδου εικόνας που χρησιμοποιείται όταν η μηχανή είναι συνδεδεμένη σε τηλεόραση ή εξωτερική συσκευή εγγραφής με καλώδιο HDMI.

 1. Επιλέξτε [Διαμόρφωση: Ανάλυση HDMI].

 2. Κάντε μια επιλογή.

  • Αυτ.

   Οι εικόνες εμφανίζονται αυτόματα στη βέλτιστη ανάλυση που υποστηρίζει η συνδεδεμένη τηλεόραση.

  • 1080p

   Έξοδος σε ανάλυση 1080p. Κάντε αυτή την επιλογή αν προτιμάτε να αποφεύγετε προβλήματα με την εμφάνιση ή την καθυστέρηση όταν η μηχανή αλλάζει ανάλυση.