Ρύθμιση προεγγραφής

Με την προεγγραφή, η αυτόματη εγγραφή ταινίας είναι ήδη σε λειτουργία ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα πριν από τη χειροκίνητη έναρξη της εγγραφής.

Αυτή η προκαταρκτική εγγραφή ονομάζεται προεγγραφή. Η μηχανή προεγγράφει αυτόματα κατά τη διάρκεια της αναμονής σε κατάσταση εγγραφής ταινίας.

 1. Επιλέξτε [Λήψη: Ρύθμιση προεγγραφ].

 2. Επιλέξτε [Προεγγραφή].

  • Επιλέξτε [On].
 3. Επιλέξτε [Χρόνος εγγραφής].

  • Επιλέξτε το χρονικό διάστημα που θα γίνεται προεγγραφή, πριν από τη χειροκίνητη έναρξη της εγγραφής.
 4. Καταγράψτε την ταινία.

  • Κάντε εγγραφή της ταινίας με τον ίδιο τρόπο όπως κατά την κανονική εγγραφή ταινίας.
  • Οι ταινίες εγγράφονται με προσθήκη του τμήματος που έχει προεγγραφεί.

  Προσοχή

  • Περιορισμοί κατά τη διάρκεια της προεγγραφής.

  • Στην οθόνη εγγραφής ταινίας δεν εμφανίζονται τα εξής στοιχεία.

   • Ηλεκτρονικό επίπεδο
   • Ιστόγραμμα
   • Ορισμένες ρυθμίσεις Γρήγορου ελέγχου (οι λειτουργίες είναι περιορισμένες κατά την προεγγραφή)
  • Δεν ακούγονται ήχοι αφής.
  • Οι παρακάτω λειτουργίες και η παρακάτω κατάσταση μηχανής διακόπτουν προσωρινά την προεγγραφή. Όταν έχει γίνει παύση της προεγγραφής, η ένδειξη [Προεγγραφή/Προεγγραφή] αναβοσβήνει στην επάνω δεξιά πλευρά της οθόνης εγγραφής ταινίας.

   • Σύνδεση ή αποσύνδεση φακού
   • Σύνδεση μέσω HDMI
   • Χρήση του EOS Utility (όταν συνδέεται μέσω USB)
   • Περιστροφή του Επιλογέα κατάστασης
   • Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της μηχανής
   • Άνοιγμα/κλείσιμο του καλύμματος διαμερίσματος κάρτας/μπαταρίας
   • Χαμηλή στάθμη μπαταρίας που απομένει
   • Υψηλή θερμοκρασία μηχανής
  • Η ρύθμιση [Λήψη: Αναμονή: χαμ ανάλ] έχει οριστεί σε [Off] και δεν μπορεί να αλλάξει ().

  Σημείωση

  • Οι τρέχουσες πληροφορίες κατά την έναρξη της εγγραφής εφαρμόζονται στις πληροφορίες Exif της ταινίας.