Securitate

Dacă setările de siguranţă nu au fost realizate în mod corespunzător, pot apărea următoarele probleme.

  • Monitorizarea transmisiei:

    Diverşi terţi cu intenţii răuvoitoare ar putea monitoriza transmisiile LAN wireless şi ar putea încerca să-şi însuşească datele pe care le transmiteţi.

  • Acces neautorizat la reţea

    Diverşi terţi cu intenţii răuvoitoare ar putea obţine acces neautorizat la reţeaua pe care o utilizaţi şi ar putea să fure, să modifice sau să distrugă informaţiile. De asemenea, puteţi cădea victimă a altor tipuri de acces neautorizat, precum asumarea identităţii (caz în care cineva îşi asumă o identitate pentru a obţine acces la informaţii neautorizate) sau atacuri springboard (caz în care cineva obţine accesul neautorizat la reţeaua dumneavoastră sub formă de springboard pentru a-şi acoperi urmele atunci când se infiltrează în alte sisteme).

Pentru a preveni aceste probleme, aveţi grijă să securizaţi temeinic reţeaua dumneavoastră.