Nivel de alb

Balansul de alb (BA) este pentru a face ca zonele cu alb să fie albe. În mod normal, setarea Auto [Balans de alb automat] (Prior med amb) sau [Auto: Prioritate alb] (Prioritate alb) vă ajută să obţineţi un balans de alb corect. Dacă nu puteţi obţine culori cu aspect natural cu ajutorul Auto, puteţi selecta balansul de alb pentru a se potrivi cu sursa de lumină.

[Balans de alb automat] (Prior med amb) este setat automat pentru modurile [Film cu efect piele catifel], [Mod IS film] sau [Fotografiere automată].

Notă

 • Ochiul uman se adaptează la schimbările de iluminare astfel încât obiectele albe par albe în orice condiţii de iluminare. Camerele determină albul din temperatura de culoare a iluminării şi aplică procesarea imaginii în funcţie de aceasta pentru a face ca tonurile de culoare să pară naturale în fotografii.
 • Pentru instrucţiuni de setare pentru [Balans de alb automat] şi [Auto: Prioritate alb], consultaţi [Balans de alb automat] Balans de alb automat.
 • Pentru a seta temperatura de culoare preferată, selectaţi [Temperatură de culoare] în [Înregistrare: Balans de alb], apăsaţi Comunicare/Multi-access, apoi apăsaţi tastele Tasta stânga Tasta dreapta.
(Aprox.)
Afişaj Mod Temperatură de culoare (K: Kelvin)
Balans de alb automat Auto (Prior med amb) 3000–7000
Auto: Prioritate alb Auto (Prioritate alb)
Zi Zi 5200
Umbră Umbră 7000
Înnorat Înnorat, întunecat, apus 6000
Lumină tungsten Lumină tungsten 3200
Lumină fluorescentă albă Lumină fluorescentă albă 4000
Temperatură de culoare Temperatură de culoare 2500–10000

[Balans de alb automat] Balans de alb automat

Cu setarea [Balans de alb automat] (Prior med amb), puteţi creşte uşor intensitatea culorilor calde ale imaginii când înregistraţi în locuri iluminate cu lumină tungsten.

Dacă selectaţi [Auto: Prioritate alb] (prioritate alb), puteţi reduce intensitatea culorilor calde ale imaginii.

 1. Selectaţi [Înregistrare: Balans de alb].

 2. Selectaţi [Balans de alb automat].

  • Cu [Balans de alb automat] selectat, apăsaţi butonul Comunicare/Multi-access.
 3. Selectaţi o opţiune.

Atenţie

 • Precauţii când setaţi la [Auto: Prioritate alb] (Prioritate alb)

 • Nuanţele calde ale subiectului pot scădea.
 • Când pe ecran sunt incluse mai multe surse de lumină, este posibil ca nuanţele calde ale imaginii să nu fie reduse.

[Temperatură de culoare] Temperatură de culoare

Puteţi seta o valoare care reprezintă temperatura de culoare pentru balansul de alb.

 1. Selectaţi [Înregistrare: Balans de alb].

 2. Setaţi temperatura de culoare.

  • Selectaţi [Temperatură de culoare], apoi apăsaţi Comunicare/Multi-access.
  • Apăsaţi tastele Tasta stânga Tasta dreapta pentru a seta temperatura de culoare dorită, apoi apăsaţi butonul Comandă rapidă/Set.
  • Temperatura de culoare poate fi setată de la aprox. 2500K la 10000K în paşi de 100K.

Notă

 • Când setaţi temperatura de culoare pentru o sursă de lumină artificială, corectaţi balansul de alb (către magenta sau verde) în [] în ecranul pentru Comandă rapidă, dacă este nevoie.
 • Când setaţi [Temperatură de culoare] la o valoare măsurată cu un dispozitiv de măsurare a temperaturii de culoare disponibil în comerţ, realizaţi fotografii de test pentru a regla setarea aşa cum este necesar pentru a compensa diferenţa dintre dispozitiv şi cameră.