Introducere

  • Înainte de a începe să fotografiaţi, aveţi grijă să citiţi următoarele

    Pentru a evita problemele la înregistrare şi accidentele, citiţi mai întâi Instrucţiuni pentru siguranţă şi Măsurile de manipulare. De asemenea, citiţi acest manual cu atenţie pentru a vă asigura că folosiţi camera corect.

  • Faceţi fotografii de test şi înţelegeţi modul în care funcţionează produsul

    După înregistrare, redaţi imaginile şi verificaţi dacă au fost înregistrate corect. În cazul în care camera sau cardul de memorie sunt defecte şi imaginile nu pot fi înregistrate sau transferate într-un computer, Canon nu poate fi răspunzător pentru orice pierderi sau inconvenienţe provocate.

  • Drepturi de autor

    Este posibil să fie interzis prin lege utilizarea publică a imaginilor realizate cu camera care includ subiecte protejate de drepturile de autor. De asemenea, luaţi la cunoştinţă faptul că anumite spectacole, manifestări etc. pot interzice fotografierea chiar şi pentru propriul divertisment.