Setări GPS

GPS prin mobil

Puteţi adăuga imaginilor informaţii despre locaţie folosind un smartphone compatibil Bluetooth.

Efectuaţi aceste setări după ce instalaţi aplicaţia Camera Connect () pe smartphone.

 1. Pe smartphone, activaţi serviciile pentru locaţie.

 2. Stabiliţi o conexiune Bluetooth.

  • Porniţi Camera Connect şi cuplaţi camera şi smartphone-ul prin Bluetooth.
 3. Selectaţi [Setări wireless: Setări GPS].

 4. Selectaţi [GPS prin mobil].

 5. Selectaţi [Activare].

 6. Realizaţi fotografia.

  • Imaginile sunt etichetate cu informaţii despre locaţie primite de la smartphone.

Afişare informaţii GPS

Puteţi verifica informaţiile despre locaţie adăugate imaginilor în ecranul cu informaţii despre înregistrare ().

 • (1) Latitudine
 • (2) Longitudine
 • (3) Altitudine
 • (4) UTC (Coordinated Universal Time)

Atenţie

 • Informaţiile despre locaţie sunt recepţionate de la smartphone doar când camera este conectată la acesta prin Bluetooth.
 • Informaţiile despre direcţie nu sunt recepţionate.
 • Este posibil ca informaţiile despre locaţie recepţionate să nu fie corecte în funcţie de condiţiile de călătorie şi de stadiul smartphone-ului.
 • Este posibil să dureze mai mult pentru a obţine informaţiile despre locaţie de la smartphone după ce porniţi camera.
 • Informaţiile despre locaţie nu mai sunt recepţionate după următoarele operaţiuni.
  • Cuplarea cu o telecomandă wireless prin Bluetooth
  • Dacă opriţi camera
  • Dacă închideţi Camera Connect
  • Dacă dezactivaţi serviciile pentru locaţie pe smartphone.
 • Informaţiile despre locaţie nu mai sunt recepţionate în următoarele situaţii.
  • Camera se opreşte.
  • Conexiunea Bluetooth este închisă
  • Nivelul bateriei smartphone-ului este scăzut

Notă

 • Coordinated Universal Time, abreviat ca UTC (Timp Universal Coordonat), este acelaşi cu Greenwich Mean Time.
 • Pentru filme, sunt adăugate informaţiile GPS din momentul începerii filmării.