Conexiuni avansate

Conectare la un Smartphone sau tabletă

Puteţi să stabiliţi o conexiune directă Wi-Fi cu un smartphone şi puteţi controla camera folosind Camera Connect.

 1. Selectaţi [Funcţii comunicare: Conexiune avansată].

 2. Selectaţi [OK].

  • Acest ecran nu este afişat dacă setarea Wi-Fi este setată deja la [Activare].
 3. Selectaţi [Conect la smartphone(tabletă)].

 4. Selectaţi [Adăugaţi un dispoz pt conectare].

 5. Începe căutarea punctelor de acces.

  • Apăsaţi butonul Comandă rapidă/Set pentru a începe căutarea.
  • Dacă nu este instalată Camera Connect, folosind smartphone-ul scanaţi codul QR afişat pentru a accesa Google Play sau App Store pentru a instala Camera Connect, apoi apăsaţi butonul Comandă rapidă/Set pentru a începe căutarea.
 6. Stabiliţi o conexiune Wi-Fi.

  • Conectaţi la un punct de acces prin Wi-Fi. Urmaţi instrucţiunile pentru metoda de conectare folosită.

   • Conexiune via WPS (, )
   • Conectare manuală la reţele detectate ()
   • Conectare manuală prin specificarea informaţiilor despre punctul de acces ()
 7. Porniţi Camera Connect şi atingeţi numele camerei.

 8. Selectaţi [OK].

  • [Wi-Fi activat] este afişat pe ecranul camerei ().

Camera Control API

Înainte de a folosi o aplicaţie sau alt produs care foloseşte Camera Control API (CCAPI)*, pregătiţi camera pentru control CCAPI prin conectarea via Wi-Fi la smartphone-ul, tableta sau calculatorul pe care îl veţi folosi. Puteţi stabili o conexiune Wi-Fi fie într-un mod care foloseşte camera ca punct de acces (conexiune directă) sau un mod care foloseşte un punct de acces separat pentru conectare.

Camera Control API: O aplicaţie ce foloseşte interfaţă de programare bazată pe HTTP pentru controlarea camerelor Canon prin Wi-Fi.

 1. Selectaţi [Camera Control API].

 2. Selectaţi o opţiune.

  • HTTPS

   Setaţi la [Dezac.] când folosiţi HTTP.

  • Nr. port (HTTP)

   Numărul pentru portul HTTP poate fi schimbat dacă este nevoie.

  • Nr. port (HTTPS)

   Numărul pentru portul HTTPS poate fi schimbat dacă este nevoie.

 3. Selectaţi [Aut. utiliz.].

 4. Selectaţi [].

 5. Setaţi numele de utilizator.

  • După introducere, selectaţi [OK].
 6. Setaţi parola.

  • După introducere, selectaţi [OK].

Atenţie

 • Dacă setaţi autentificare utilizator la [Dezactivare] permiteţi executarea CCAPI fără autentificare utilizator.

Conexiune Wi-Fi în Mod punct de acces cameră

 1. Selectaţi [Conectare].

 2. Selectaţi [Adăugare cu expert].

 3. Selectaţi [Mod pct de acces aparat foto].

 4. Selectaţi [Conectare uşoară].

  • Selectaţi [OK].
 5. Introduceţi numele de utilizator.

  • Acest ecran nu este afişat când autenficare utilizator este setat la [Dezac.].
 6. Introduceţi parola.

  • Acest ecran nu este afişat când autenficare utilizator este setat la [Dezac.].
 7. Verificaţi SSID (denumirea reţelei) şi parola.

  • Verificaţi SSID (1) şi parola (2) afişate pe ecranul aparatului.
 8. Controla camera de la smartphone sau calculator.

  • Pentru conectare la un smartphone, porniţi Wi-Fi pe smartphone şi atingeţi SSID verificat la pasul 7. Pentru parolă, introduceţi parola verificată la pasul 7.
  • Pentru conectare la un calculator, accesaţi setările de reţea pe calculator şi selectaţi SSID verificat la pasul 7. Pentru parolă, introduceţi parola verificată la pasul 7.
 9. Stabiliţi o conexiune Wi-Fi.

  • Când apare pe cameră ecranul de mai sus, folosiţi smartphone-ul, calculatorul sau alt dispozitiv pentru a accesa URL-ul indicat din aplicaţia dezvoltată pentru control camerei.
  • Afişarea pe cameră a ecranului de mai sus indică faptul că a fost realizată conexiunea Wi-Fi.
  • Pentru a încheia conexiunea Wi-Fi, selectaţi [Deconect.].
  • După ce este deconectată camera de la Wi-Fi, această conexiune este înregistrată.

Conexiune Wi-Fi printr-un punct de acces

Înainte de a urma aceşti paşi, asiguraţi-vă că smartphone-ul sau calculatorul este conectat la punctul de acces prin Wi-Fi sau o conexiune cu fir.

 1. Selectaţi [Conectare].

 2. Selectaţi [Adăugare cu expert].

 3. Selectaţi SSID.

  • Selectaţi SSID pentru punctul de acces la care să vă conectaţi.
  • Introduceţi parola punctului de acces şi selectaţi [OK].
 4. Setaţi adresa IP.

  • Pentru a seta adresa IP automat, selectaţi [Setare autom.] şi apoi [OK].
  • Pentru a seta adresa IP manual, consultaţi Setarea adresei IP manual.
 5. Selectaţi o opţiune Ipv6.

  • Selectaţi [Activare] pentru a folosi IPv6.
  • Selectaţi o opţiune şi apoi [OK] pentru a trece la următorul ecran.
 6. Introduceţi numele de utilizator.

  • Acest ecran nu este afişat când autenficare utilizator este setat la [Dezac.].
 7. Introduceţi parola.

  • Acest ecran nu este afişat când autenficare utilizator este setat la [Dezac.].
 8. Stabiliţi o conexiune Wi-Fi.

  • Când apare pe cameră ecranul de mai sus, folosiţi smartphone-ul, calculatorul sau alt dispozitiv pentru a accesa URL-ul indicat din aplicaţia dezvoltată pentru control camerei.
  • Afişarea pe cameră a ecranului de mai sus indică faptul că a fost realizată conexiunea Wi-Fi.
  • Pentru a încheia conexiunea Wi-Fi, selectaţi [Deconect.].
  • După ce este deconectată camera de la Wi-Fi, această conexiune este înregistrată.

Înregistrarea manuală a unei conexiuni

Urmaţi aceşti paşi pentru înregistrarea manuală a unei conexiuni.

 1. Selectaţi [Conectare].

 2. Selectaţi [Adăugare manuală].

  • Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a înregistra conexiunea.
  • Pentru a restabili o conexiune Wi-Fi înregistrată, consultaţi Reconectare prin Wi-Fi.

Reconectare prin Wi-Fi

 1. Selectaţi [Conectare].

  • Când este stabilită o conexiune, este afişat [Wi-Fi activat] pe cameră.

Ecranul [Wi-Fi activat]

Următoarele operaţiuni sunt disponibile din ecranul [Wi-Fi activat].

 • Confirmare setări Wi-Fi

  Puteţi verifica detaliile setărilor pentru conexiunile Wi-Fi.

 • Detalii eroare

  Când apare o eroare la conectarea Wi-Fi, puteţi verifica detaliile erorii ().

 • Deconectare

  Finalizează conexiunea Wi-Fi.

 • SSID

  Indică SSID pentru reţeaua actuală, împreună cu CCAPI top URL.

Configurarea setărilor CCAPI

Următoarele setări sunt disponibile în ecranul [Camera Control API].

Conectare

Conectare la o reţea înregistrată.

Verificare/editare conexiuni

Verificaţi sau editaţi setările de conectare.

 • Selectaţi elemente pe care doriţi să verificaţi sau modificaţi.
  • [Wireless LAN]

   Modificare SSID conexiune.

  • [TCP/IPv4]

   Modificare setări conexiune TCP/IPv4.

  • [TCP/IPv6]

   Modificare setări conexiune TCP/IPv6.

  • [Verificare conexiune]

   Verificaţi setările conexiunii.

  • [Ştergere conexiune]

   Ştergere o reţea înregistrată.

Conectare automată

Permite conectare automată Wi-Fi.

Selectaţi [Activare] şi opriţi camera.

Data viitoare când veţi porni camera, va fi stabilită automat o conexiune Wi-Fi.