Protejarea imaginilor

Puteţi proteja imaginile importante astfel încât să nu fie şterse în mod accidental.

Atenţie

 • Dacă formataţi cardul (), imaginile protejate vor fi, de asemenea, şterse.

Notă

 • Odată ce o imagine este protejată, aceasta nu poate fi ştearsă cu ajutorul funcţiei de ştergere a camerei. Pentru a şterge o imagine protejată, trebuie să anulaţi mai întâi protejarea.
 • Dacă ştergeţi toate imaginile (), vor rămâne doar imaginile protejate. Aceasta este o operaţie avantajoasă atunci când doriţi să ştergeţi în acelaşi timp toate imaginile de care nu mai aveţi nevoie.

Protejarea individuală a imaginilor

 1. Selectaţi [Redare: Protejare imagini].

 2. Selectaţi [Selectare imagini].

 3. Selectaţi imaginea pentru protejare.

  • Apăsaţi tastele Tasta stânga Tasta dreapta pentru a selecta imaginea pentru protejare.
 4. Protejaţi imaginea.

  • Apăsaţi butonul Comandă rapidă/Set pentru a proteja imaginea, după care aceasta va fi etichetată cu un simbol [Protejare] (1) în partea de sus a ecranului.
  • Pentru a anula protecţia şi pentru a şterge simbolul [Protejare], apăsaţi butonul Comandă rapidă/Set din nou.
  • Pentru a proteja o altă imagine, repetaţi paşii 3 şi 4.

Specificarea intervalului de imagini pentru protejare

În timp ce priviţi imaginile din afişajul index, puteţi specifica prima şi ultima imagine pentru un interval pentru a proteja toate imaginile specificate.

 1. Selectaţi [Selectare interval].

  • Selectaţi [Selectare interval] în [Redare: Protejare imagini].
 2. Specificaţi intervalul de imagini.

  • Selectaţi prima imagine (punctul de început).
  • Apoi, selectaţi ultima imagine (punctul de sfârşit). Imaginile din intervalul specificat vor fi protejate şi simbolul [Protejare] va fi afişat.
  • Pentru a selecta altă imagine pentru protejare, repetaţi pasul 2.

Protejarea tuturor imaginilor dintr-un director sau de pe card

Puteţi proteja toate imaginile dintr-un director sau de pe card în acelaşi timp.

 • Dacă selectaţi [Toate imaginile din folder] sau [Toate imaginile de pe card] în [Redare: Protejare imagini], toate imaginile din director sau de pe card vor fi protejate.
 • Pentru a anula protejarea imaginii, selectaţi [Anul. protecţie toate img. din folder] sau [Anul. protecţie toate img. de pe card].