Înregistrarea sunetului

Puteţi filma în timp ce înregistraţi sunetul cu ajutorul microfonului stereo încorporat sau cu ajutorul unui microfon stereo extern. De asemenea, puteţi regla nivelul de înregistrare a sunetului.

Utilizaţi [Înregistrare: Înreg. sunet] pentru a seta funcţia pentru înregistrarea sunetului.

Atenţie

 • Este posibil ca microfonul încorporat sau microfoanele externe să înregistreze sunetele de la operaţiunile Wi-Fi. Pentru cele mai bune rezultate, evitaţi să folosiţi funcţiile wireless în timpul înregistrării.
 • Dacă sunt realizate operaţiuni pe cameră în timpul filmării, microfonul încorporat al camerei poate înregistra şi sunetele de operare ale obiectivului sau camerei. În acest caz, poate ajuta la reducerea acestor sunete dacă folosiţi un microfon extern cu un conector de ieşire şi dacă îl poziţionaţi departe de cameră.
 • Nu conectaţi alt dispozitiv în afara unui microfon extern la terminalul pentru microfon extern IN al camerei.

Notă

 • Sunetul este transmis când camera este conectată la televizoare prin HDMI, exceptând când [Înreg. sunet] este setat la [Dezactivare]. În caz că apare microfonia de la ieşirea audio a televizorului, mutaţi camera mai departe de televizor sau reduceţi sunetul.
 • Balansul volumului între L/R (stânga/dreapta) nu poate fi reglat.

Înregistrare sunet/Nivel de înregistrare sunet

 • Auto

  Nivelul de înregistrare a sunetului este reglat în mod automat. Controlul nivelului auto va funcţiona automat, răspunzând nivelului de sunet.

 • Manual

  Puteţi regla nivelul de înregistrare al sunetului după cum doriţi. Selectaţi [Nivel înreg.] şi priviţi scala de măsurare a nivelului în timp ce apăsaţi tastele Tasta stânga Tasta dreapta pentru a regla nivelul de înregistrare a sunetului. Priviţi indicatorul de vârf şi faceţi reglarea astfel încât nivelmetrul uneori să lumineze semnul “12” (12 dB) din partea dreaptă pentru sunetele cele mai puternice. Dacă depăşeşte “0”, sunetul va fi distorsionat.

  Puteţi regla nivelul de înregistrare în timpul înregistrării dacă atingeţi [].

 • Dezactivare

  Sunetul nu va fi înregistrat.

Filtru de vânt

Setaţi la [Auto] pentru a elimina distorsiunile audio în spaţii deschise, cu vânt. Dezactivat când este conectat un microfon extern la terminalul IN al microfonului extern. Când este aplicat filtrul pentru vânt, va fi redusă şi o parte din nivelul basului.